Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Oświadczenie dla mediów

button

Oświadczenie Unicardia & Unimedica  

z siedzibą w Krakowie

 

 

W związku z doniesieniami medialnymi, które ukazały się w lokalnych mediach dotyczącego Prof. zw. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego dr h.c. oraz koniecznością sprostowania twierdzeń w nich zawartych Unicardia & Unimedica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oświadcza, co następuje.

W pierwszej kolejności wskazać należy na tendencyjność i wybiórczość informacji przekazywanych przez media, a także niemające pokrycia w rzeczywistości twierdzenia i insynuacje, iż Profesor Jerzy Sadowski uzależnia wykonanie operacji Pacjentów w Szpitalu im. Jana Pawła II od uprzedniej wizyty w prywatnej  w przychodni Unicardia.

Pragniemy podkreślić , iż  każdy Pacjent ma prawo wyboru jednostki, w której się leczy. Podobnie jak ma prawo wyboru lekarza, któremu ufa i chce powierzyć swoje zdrowie i życie. Pacjenci dobrowolnie kierują się do Unicardii z uwagi na wysoki poziom świadczonych usług.

Prowadzenia prywatnej działalności medycznej jest zgodne z prawem i większość lekarzy praktykujących w Polsce prowadzi taką działalność. Wskazać należy, iż Pacjenci korzystają z prywatnych usług z własnej, nieprzymuszonej woli i są wolni w tych decyzjach.

Każdy obywatel ma prawo do korzystania z pełnego zakresu usług medycznych w publicznym szpitalu, w tym bardzo kosztownej operacji kardiochirurgicznej. Często chory człowiek odczuwa potrzebę przyjścia na prywatną rozmowę z lekarzem po to, aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące proponowanej terapii, skonsultować nierzadko poprzednie decyzje i wybrać optymalny – w jego przypadku, sposób postepowania. Nieodłącznym prawem chorego jest potwierdzenie diagnozy i konieczności wykonania operacji u lekarza, któremu ufa i wierzy w jego kompetencje.

Podkreślić należy, iż Pacjent ma prawo wyboru przychodni, w której się leczy i może to być zarówno przychodnia przyszpitalna, jak i przychodnia prywatna . W Szpitalu im. Jana Pawła II działa ogromny zespól poradni  publicznych, który jest cały czas dostępny dla chorych. Natomiast, to że Pacjenci  wybierają  akurat Unicardię & Unimedicę, utwierdza nas w przekonaniu , że wykonujemy dobrą pracę , którą chorzy i ich rodziny cenią – warto wskazać, iż Unicardia po raz trzeci w głosowaniu pacjentów otrzymała tytuł Najlepszej Przychodni w Małopolsce.

W sytuacji, gdy zgłaszający się do Przychodni Unicardia pacjent ma wskazania do operacji kardiochirurgicznej obowiązkiem lekarza jest wystawienie skierowania na zabieg zgodnie z obowiązującym prawem. Jedyny oddział kardiochirurgiczny w Małopolsce znajduje się w Szpitalu im. Jana Pawła II,  dlatego naturalnym jest fakt kierowania pacjentów do tejże placówki, ale w żadnym razie nie jest to jednoznaczne z koniecznością operacji właśnie w tym ośrodku. Pacjent ma do końca prawo wyboru lekarza i szpitala.

Po wstępnym zakwalifikowaniu do operacji,  każdy Pacjent jest oceniany przez lekarzy  już w szpitalu przez tzw. Zespół Sercowy , który składa się z kardiologa zachowawczego, kardiologa inwazyjnego i kardiochirurga. Dopiero po tej ocenie chory jest kwalifikowany do zabiegu operacyjnego w niezależenie od tego skąd jest kierowany.  W ramach tego konsylium podejmowana jest decyzja o rodzaju zabiegu oraz pilności jego wykonania.

Przychodnia Unicardia jest jedną z wielu  przychodni prywatnych, które kierują chorych do szpitala w celu wykonania operacji – i nie mają żadnego wpływu zarówno na termin jak i kwalifikacje do wykonania samego zabiegu już w szpitalu. Nie wyróżnia się ona zatem od innych prywatnych podmiotów, które działają w zbliżony sposób.

Sugestia zawarta w doniesieniach medialnych, wskazująca iż wizyta w Unicardii uzależnia leczenie operacyjne w Szpitalu im. Jana Pawła II jest pomówieniem i godzeniem w dobre imię zarówno Przychodnii UNICARDIA, Profesora Jerzego Sadowskiego oraz innych, wybitnych lekarzy współpracujących z nami.

Jednocześnie za naturalne uznać należy, iż Profesor Sadowski, pragnie w dalszym ciągu operować Pacjentów w miejscu, które stworzył od podstaw, natomiast fakt konsultowania przez niego Pacjentów w Unicardii & Unimedice jest prawem i wolnym wyborem każdego pacjenta.

Pragniemy podkreślić, iż Profesor Sadowski nigdy w kwalifikacji chorych do zabiegu nie kierował się niczym innym niż dobrem Pacjenta i merytorycznymi wskazaniami.  Powołując się na opinie dyrektor Prokop – Staszeckiej „…przeprowadzone przez Pana profesora zabiegi odbyły się bez powikłań, co zasługuje na podkreślenie…”, ( korespondencja z dn. 22 maja 2017 r.).

Insynuacje natomiast o zmuszaniu chorych do płacenia za skierowanie na operację stanowi pomówienie w myśl art. 212 par.1 i 2 KK, które nie znajduje potwierdzenia w faktach i które, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest karalne.

W związku z powyższym UNICARDIA & UNIMEDICA informuje, iż w celu obrony swych praw sprawa ta skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego.

Zarząd Unicardia&Unimedica