Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Tomasz Seweryn

button
 • Dyrektor zarządzający
button

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

button
 • Specjalista Neuropsycholog
 • Konsultant Naukowy UNICARDIA & UNIMEDICA

 

WYKSZTAŁECENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno – Historyczny, 1976 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
 • Specjalizacja: Neuropsychologia, 1977 r.
 • Specjalizacja: Logopedia, 1980 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych
 • Specjalizacja: Neurologopedia, 2005 r.
 • Stopień naukowy: profesor nauk humanistycznych, 2008 r.
 • Stopień naukowy: profesor zwyczajny – 2008 r, 2011 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Społecznych. Katedra  Neuropsychologii, od 2011r. –  kierownik

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku – od 2004 r. – konsultant
 • Gdańskie Centrum Badań Neuropsychologicznych NZOZ, od 2008r. – współzałożyciel i konsultant
 • Centrum Reintegracyjno – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, od 2008 r. – współzałożyciek i konsultant
 • Uniwerstet Gdański, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii, 2006 – 2010r. –  kierownik

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne – założyciel i prezes
 • Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne – założyciel i v-ce prezes
 • Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu – założyciel i prezes
 • Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychologiczne – członek

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Złoty Krzyż Zasługi, 2009 r.
 • nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy podręcznik akademicki, 2008 r.
 • Copernicus Prize za odkrycie naukowe nowej mutacji genu w zespole MELAS, 2012 r.
 • Nagroda Literacka Filipa Kalimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, 2012 r.
 • Nagroda Brylantowego Pióra nadana przez Nowojorski Komitet Dobrych Publikacji Naukowych za całokształt działalności naukowej, 2013 r.

 

PUBLIKACJA:

 • Kwartalnik ACTA Neuropsychologica, organ Polskiego Towarzystwa Neurospychologicznego (PTNeur), 0d 2003 r. – redaktor naczelna
 • Pani Profesor jest autorką 215 oryginalnych prac naukowych z dziedziny neuropsychologii m.in. 9 monografii i podręczników naukowych, 139 oryginalnych artykułów naukowych, 53 rozdziałów w książkach, 14 książek i podręczników akademickich pod redakcją naukową, autorką 22 filmów naukowych i teledysków terapeutycznych, 21 testów neuropsychologicznych
button

Nasi specjaliści

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Transplantolog Kliniczny
 • Specjalista Chirurg Ogólny II st.
 • Doctor Honoris Causa
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiochirurgii

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ogólnej I stopnia, 1973 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ogólnej II stopnia, 1979 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg, 1991 r.
 • Tutył: Doctor Honoris Causa, 2005 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Kardiologii – v-ce dyrektor
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Kardiologii – dyrektor
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kardiochirurgii – ordynator
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ – kierownik
 • Klub Młodych Kardiochirurgów Polskich (obecnie Klub Chirurgów Serca) – założyciel klubu, były prezes
 • Senacka Komisja UJ ds. Odznaczeń i Nagród, od 1999 r.  – zastępca członka
 • Komisja ds. Integracji Europejskiej CM UJ, od 1999 r. – członek komisji
 • Konsultant Regionalny w dziedzinie transplantologii klinicznej dla obszaru województwa małopolskiego powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1999 – 2002 r.
 • Komitet Badań Naukowych, 2000 – 2002 r. – członek sekcji
 • Konsultant Regionalny w dziedzinie kardiochirurgii dla obszaru województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, 2002 r.
 • Zespół ekspertów do opracowania programu specjalizacji w zakresie kardiochirurgii powołany przez Ministra Zdrowia, 2002 r. – członek zespołu
 • Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Zdrowia powołana przez Wojewodę Małopolskiego – 2002 r.
 • Stała Komisja Rektorska ds. Klinicznych powołana przez Rektora UJ, 2002 r.
 • Pełnomocnik Rektora UJ do współpracy z gminą i miastem Zakopane
 • Lion’s Club International Kraków – Stare Miasto – członek charytatywny

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • Klinika Torako-Kardiochirurgii Uniwersytetu im. H.Heine w Dusseldorfie (Niemcy pod kierunkiem prof. dr Wolfganga Bircksa); 1983 – 1984 r.
 • Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Erlagen (Niemcy)
 • Deutsches Herzzentrum Berlin (Niemcy)
 • Herzzentrum Nordrhein-Westfalen Uniwersytetu Bochum w Bad Oeynhausen (Niemcy) – kierownik prof. dr R.Körfer;
 • Herz – und Gefäßchirurgische Klinik w Bad Neustadt (Niemcy) – kierownik prof. dr R. Hacker
 • Inne staże w Hamburgu, Duisburgu, Mediolanie, Kalifornii

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – v-ce przewodniczący
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Kardiochirurgii – przewodniczący
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Oddział Krakowski – v-ce przewodniczący
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Transplantologiczne
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich – członek zarządu
 • Polskie Towarzystwo Kradio-torakochirurgów – v-ce prezes
 • European Association for Cardio-Thoracic Surgery

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, nagroda indywidualna
 • Złoty Krzyż Zasługi, Kraków, 1990 r.
 • Jubileuszowa Nagroda Rektora za 25 lat pracy, Kraków, 1994 r.
 • Srebrny medal „Kraków 2000”, indywidualna nagroda Prezydenta Miasta Krakowa
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2001 r.
 • Nagroda indywidualna miasta Lwowa 2004 r. za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój lwowskiej kardiochirurgii
 • Nagroda im. Profesora Religi

 

MAKSYMA ŻYCIOWA:

Myślę, że kardiochirurg jest przez całe swoje dorosłe życie przede wszystkim lekarzem. Dlatego moją życiową dewizą była zawsze filozofia: co masz zrobić jutro – zrób dziś, a jutro zostaw na realizację marzeń. Taka postawa dawała mi możliwość „wyżycia się” w zawodzie i rzetelne jego wykonywanie, pełne zaangażowanie w to, co świadomie przed laty wybrałem, a jednocześnie pozwalała mi na zachowanie siebie, czas na poszukiwanie i rozwój oraz wiarę w odnalezienie pełni szczęścia również prywatnie.

button

Prof. zw. dr hab. med. Janusz Skalski

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg Dziecięcy
 • Specjalista Chirurg Dziecięcy

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Dziecięcy I stopnia, 1978 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1984 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Dziecięcy II stopnia, 1984 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg, 1990 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 1996 r.
 • Stopień naukowy: profesor nauk medycznych, 2001 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej – kierownik odziału

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM w Krakowie, Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1975 – 1976 r. – stażystka
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1976 – 1978 r. – młodszy asystent
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1978 – 1979 r. – asystent lecznictwa
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1079 – 1981 r. – asystent
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1981 – 1985 r. – starszy asystent
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1985 – 1990 r. – adiunkt
 • Oddział Rehabilitacji Kardiochirurgicznej w Klinice Kardiochirurgii Dzieciej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1985 – 1990 r. – ordynator
 • Górnośląski Ośrodek Kardiologii, I Klinika Kardiochirurgii ŚAM w Katowicach, 1990 – 1997 r. – starszy asystent
 • Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚAM w Zabrzu, 1997 – 2000 r. – adiunkt habilitowany
 • Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu, 2000 – 2001 r. – profesor ŚAM
 • Wydział Lekarskie ds. Nauki w Zabrzu ŚAM/ ŚUM w Katowicach, 2005 – 2007 r. – prodziekan
 • Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej ŚCChS w Zabrzu, 1997 – 2007 r. – ordynator
 • Zakład Mechanicznego Wspomagania Krażenia w Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu ŚAM/ŚUM, 2006 – 2007 r. – kierownik
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko -Amerykańskiego IP CM UJ, 2007 – 2008 r. – p.o. kierownika
 • Polsko – Amerykanski IP UJ CM – od 2008 r. – dyrektor
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko -Amerykańskiego IP UJ CM, od 2009 r. – kierownik

 

SZKOLENIA / STAŻE ZAWODOWE:

 • Szkolenie z zakresu kardiochirurgii dziecięcej, Children’s Hospital Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA, Pod kierunkiem Prof. Aldo R. Castañeda
 • Szkolenie w zakresie leczenia choroby oparzeniowej u dzieci – Shriner’s Burns Institute, Massachusetts General Hospital Boston, USA, Pod kierunkiem Prof. Stana Szyfelbeina
 • Szkolenie z zakresu kardiochirurgii dziecięcej – Children’s Hospital of Philadelphia, Współuczestnictwo w pracach eksperymentalnych z zakresu protekcji mięśnia sercowego z zastosowaniem rezonansu magentycznego, Pod kierunkiem Prof. Williama I. Norwooda
 • Staż naukowy oraz szkolenie z zakresu kardiochirurgii dziecięcej i dorosłych Abteilung für Herz – und Gefässchirurgie Klinikum der Universität Kiel, RFN, Pod kierunkiem Prof. Alexandra Bernharda i Prof. D. Regensburgera
 • Pobyt naukowy w Klinice Kardiochirurgii w Utrechcie, Holandia, pod kierunkiem Prof. F. Hitchcocka
 • Pobyt naukowy w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Hospital Ramon y Cajal w Madrycie, kierowanej przez Prof. P.A.Sancheza
 • Pobyt naukowy w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej Ospedale Bambino Gezu w Rzymie, kierowanym przez Prof. R. DiDonato

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • The European Association for Cardio-thoracic Surgery – członek
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych – członek
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Klub Kardiochirurgów Polskich – członek
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe – członek
 • Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny  – członek
 • Fundacja Schola Cordis  – założyciel i prezes

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za 1987 rok, za pracę pod tytułem „Postępy w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych serca u dzieci najmłodszych”
 • Medal Fideliter et Constanter (wiernie i wytrwale), przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 2000 r.
 • Nagroda Ministra Zdrowia za podręcznik „Kardiochirurgia Dziecięca”, 2004 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2007 r.
 • Nagroda Rektora Śląskiej Akademii Medycznej I st., 2006 r.
 • Nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I st., 2007 r.
 • Dyplom i nagroda Newsweeka dla kierownika Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów kardiochirurgii dziecięcej, 2006 r.
 • Wyróżnienie tytułem Lekarza Roku 2007 przez dziennikarzy (Rynek Zdrowia)
 • Wyróżnienie tytułem Krakowianina Roku 2007 w plebiscycie dla mieszkańców Krakowa organizowanym przez Gazetę Krakowską
 • +Nagroda „Zacny Uczynek”, AD, 2008 r.
 • Medal „Kropla życia – podaruj innym częstkę siebie” przyznany przez kapitułę Fundacji im. Agaty Mróz – Olszewskiej, 2009 r.

 

DYDAKTYKA:

Promotor 6 zakończonych przewodów doktorskich. Autor recenzji 18 prac doktorskich, 4 habilitacyjnych, recenzje 5 przewodów profesorskich, jednego doktoratu Honoris Causa

 

 

 

button

Prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach

button
 • Specjalista Onkolog
 • Specjalista Chirurg Onkologiczny
 • Specjalista Urolog
 • FEBU
button

Prof. dr hab. med. Anetta Undas

button

 

 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista z zakresu Diagnostyki i Leczenia Chorób Zakrzepowo – Zatorowych

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1990 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1996 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrnyh
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2001 r.
 • Stopień profesora: profesor nauk medycznych, 2007 r.
 • Stypendium Fundacji im. W. Fulbrighta – Uniwersytet Stanowy, Burlington, Vermont, 1999 – 2000 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii, od 2006 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Pracownia Evidence Based Medicine, od 2005 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia – od 2006 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Pulmonologii, 1991 – 1996 r.
 • Klinia Alergii i Immunologii CM UJ, 1996 – 2005 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddzial Chirurgii Serca i Naczyń, 2005 – 2011 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Towarzystwo Internistów Polskich – członek zarządu głównego
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów – członek
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne – członek
 • International Society on Thrombosis and Haemostasis – członek

 

ODBYTE SZKOLENIA:

 • Podstawy echokardiografii – 1994 r.
 • Podstawy genetyki labolatoryjnej – 1996 – 1997 r.
 • Podstawy biotechnologii – 2003 r.
 • Diagnostyka hematologiczna zaburzeń krzepnięcia – 2003 r.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Diagnostyka labolatoryjna i terapia incydentów zakrzepowo – zatorowych
 • Postępowanie u chorych z trobofilią
 • Dignostyka skaz krwotocznych dorosłych

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za całość badań nad krzepnięciem krwi w chorobach sercowo – naczyniowych
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia
 • Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia
 • Nagroda Indywidualna  Wydziału V Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego

 

PUBLIKCJA:

 • Pani Profesor jest autorką lub współautorka 350 prac naukowych (indeks Hirscha 36)
button

Prof. dr hab. med. Piotr Richter

button

 

 • Specjalista Chirurg Ogólny
 • Specjalista Chirurg Onkologiczny

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny Katedry Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej – kierownik
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologinczej – profesor zwyczajny
 • Uniwersytet Jagielloński – Pełnomocnik Rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1985 r.

 

Prof. Richter dziś jest jednym z najskuteczniejszych w inwazyjnym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego. Świetny endoskopista. Jest jednym z nielicznych chirurgów w Krakowie, który zajął się również operacyjnym leczeniem otyłości. Specjalizuje się także w laparoskopowej chirurgii jelita grubego. W operacjach onkologicznych jelit jest bezkonkurencyjny. Nieustannie się szkoli w wielu zagranicznych klinikach, m.in. USA, Szwajcarii, Niemczech, Holandii. Dziennie uczestniczy w co najmniej trzech zabiegach. Pasjonat. Nie wyobraża sobie, by mógł wybrać inną specjalizację niż chirurgia. Jest przekonany: jeśli mężczyzna zdecydował się na studia medyczne, to ostatecznie nie ma wyjścia i musi zostać chirurgiem. Spokojny, wyważony.

button

Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka

button
 • Specjalista Kardiolog – Hipertensjolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ, Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego – kierownik

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1985 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medynczych, 1989 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, 1990 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 2001 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medynczych, 2008 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie Hipertensjologii
 • Odział Kliniczny Choroby Wieńcowej, 1999 – 2009 r. – zastępca ordynatora
 • Odział Kliniczny Choroby Wieńcowej, od 2009 r. – kierownik

 

button

Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1981 r.
 • Specjlizacja: specjalista chorób wewnętrznych I stopnia, 1985 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1989 r.
 • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, 1990 r.
 • Specjalizacja: specjalista kardiolog, 2001 r.
 • Tytuł:  „European Cardiologist”, 2005 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2008 r.
 • Tytuł: „Fellow of the European Society of Cardiology”, 2009 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca – kierownik
 • Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ – kierownik

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, 1988 – 1990 r. – współorganizator
 • Stowarzyszenie Pomocy Sercy przy Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, 1992 – 2004 r. – współorganizator
 • Oddział Kliniczny Chorób Wieńcowych  CM UJ – zastępca ordynatora
 • Oddział Kliniczny Chorób Wieńcowych CM UJ – ordynator
 • Fundacja Pomocy Sercu – V-ce Prezes

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwa Kardiologicznego – członek
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne – członek
 • Sekcja Niewydolności Serca, PTK – członek
 • Sekcja Echokardiografii, PTK – członek
 • Sekcja Kardiologii Nieinwzyjnej, PTK – członek
 • European Association of Echocardiography – członek
 • European Association of Heart Failure – członek
 • Heart Failure Society of America – członek

 

DYDAKTYKA:

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Wieńcowej, od 2001 r.
 • Kierownik naukowy i wykładowca kursów obowiązkowych dla lekarzy specjalizujących się  z zakresu kardiologii, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kierownik specjalizacji kardiologicznych oraz chorób wewnętrznych

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Zespołowa Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki, 1995 r.
 • Nagroda główna za najlepszą prezentację ustną podczas Asian Pacific Congres Heart Failure w Taipei, Tajwan, 2006 r.
 • Nagroda Naukowa Rady Naukowej Folia Cardiologica, 2006 r.
 • Srebrny Medal UJ za wieloletnią służbę, 2009 r.

 

PUBLIKACJA:

 • Autorka ponad 76 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym 12 rozdziałów w książkach. Autor lub współautor 127 referatów wygłoszonych na kardiologicznych kongresach krajowych i zagranicznych.

 

 

button

Prof. dr hab. med. Tadeusz Przewłocki

button
 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
 • Angiokardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

Doświadczenie zawodowe:

 • kardiologia
 • kardiologia inwazyjna
 • interna

Doświadczenie zawodowe:

Od wielu lat wykonuje z powodzeniem zabiegi angioplastyki:

Tętnice:

 • szyjne
 • podobojczykowe
 • kręgowe
 • nerkowe
 • biodrowe
 • udowe

ZAMYKANIE ubytków międzykomorowych w sercu.

button

Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski

button

 

 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Elektro-Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

WYKSZTAŁECNIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1985 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, 1988 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1992 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 1994 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie elektrokardiologii, 2002 r.
 • Stopień naukowy: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 r.

 

ZATRUDNIENIE:

Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii – kierownik i ordynator

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ, asystent, 1981 – 1991 r.
 • Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ, adiunkt, 1992 – 2001 r.
 • Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ, kierownik i ordynator, od 2002 r.
 • Członek grupy orpacowującej praństwowy, praktyczny egzamin z EKG przy Zarządzie Głownym PTK

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kliniki Elektrokardiologii „Eurytmia” – prezes

 

DYDAKTYKA:

 • Kształci Studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego z chorób wewnętrznych, kardillogii (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz prezentuje wykłady nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia studentów całego V i VI roku Wydziału Lekarskiego
 • Opiekuje się grupą studentów w Kole Naukowym Kliniki Elektrokardiologii. Prace studenckie, których był opiekunek zostały wyróżnione trzema pierwszymi nagrodami na Studenckiej Konferencji Naukowej w Gdańsku, Krakowie i Berlinie w 1997, 2007 i 2009 r.
 • W klinice od 5 lat, co roku, dla studentów IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego współprowadzi fakultet naukowy z zaburzeń rytmu sereca i przewodnictwa ( 40 h) oraz relizuje praktyczne zajęcia przy łóżku chorego z zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego ( 45 h)
 • Organizuje obowiązkowe kursy dla specjalistyczne podyplomowe lekarzy, odbywające się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego „Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca”
 • Opiekuje się studiami doktoranckimi studentów
 • Pod jego kierunkiem 10 lekarzy uzuskało specjalizację z kardiologii

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • List gratulacyjny za wkład naukowy i organizacyjny w rozwój polskiej kardiologii
 • Medal Prezydenta Miasta Krakowa, 2005 r.
 • Zasłużony „Za zasługi dla ochorny zdrowia”, Minister Zdrowia, 2007 r.
 • „Srebrny Krzyż Zasługi”, Prezydent RP, 2007 r.
 • List gratulacyjny za rozwijanie nowoczesnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca ( Medal Plus Ratio Quam Vis), Rektor UJ, 2009 r.

 

PUBLIKACJE:

 • Dorobek naukowy profesora obejmuje 201 publikacji, w tym 102 prac oryginalnych ogłoszono w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranciznych oraz 12 rozdziałów książkowych
 • Współautor lub autor 165 prezentacji, prac i referatów an krajowych posiedzeniach naukowych, europejskich i światowych kongresach
 • KBN: 940, Impact Factor: 70, 191, Hirsch Index: 6

 

 

 

 

button

Prof. dr hab. med. Tomasz Mroczek

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg Dziecięcy

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CM UJ, Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • Nemours Cardiac Center, A.I. DuPont Hospital for Children w Wilmington (USA), 2003 r.

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • nagroda naukowa przyznawana co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi, 2013 r.
 • Odznaka Przyjaciela Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dziecka

 

UCZESTNICZYŁ BEZPOŚREDNIO W:

 • jednym z pierwszych w Polsce i pierwszym w Krakowie zastosowaniu pozaustrojowego wspomagania krążenia u dziecka z wadą sera, 1997 r.
 • zastosowaniu po raz pierwszy Polsce sztucznej komory serca u dziecka  z wrodzoną wadą serca oraz najdłuższym na świecie okresie wspomagania z wykorzystaniem jednej komory typu Berlin Heart, 2010r.
 • pierwszym w Krakowie przeszczepie serca u dziecka, 2010 r.
 • pierwszym na świecie wszczepieniu zastawki biologicznej typu Matrix  w pozycję aortalną u dziecka z wrodzoną wadą serca o typie pojedynczej komory, 2010 r.
 • pierwszym w Polsce zabiegu przezkomorowego zamknięciu ubytku przegrody międzykomorowej z wykorzystaniem parasolki, 2009 r.
 • pierwszym na świecie zastosowaniu z powodzeniem pozaustrojowego wspomagania układu krążenia u dziecka po zatruciu werapamilem i propranololem, 2005 r.
 • programie wszczepienia zastawek biologicznych w pozycję aortalną
 • pierwszym w Krakowie wszczepieniu sztucznego stymulatora serca u noworodka, 2007 r.
 • zastosowaniu operacji sposobem Pottsa u dzieci z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym
button

Prof. dr hab. med. Tomasz Mach

button

 

 • Specjalista Gastroenterolog
 • Specjalista Hepatolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii – kierownik oddziału
 • Konsultant wojewódzki z zakresu gastroenterologii na województwo małopolskie

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 1974 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uniwersytet Jagielloński CM UJ, Katedra i Klinika Gastroenterologii UJ CM – adiunkt
 • Szpital Uniwersytecki CM, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UJ CM – ordynator oddziału
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM w kadencji  2011/2012 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii – członek Zarządu Głównego
 • Towarzystwo Internistów Polskich
 • Krakowskie Towarzystwo Lekarskie
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 • Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 

PUBLIKACJE:

 • Pan Profesor jest autorem 193 publikacji (w tym 129 oryginalnych, 66 poglądowych) – z zakresu gastroenterologii i hepatologii – choroba Cohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego – badania eksperymentalne i kliniczne, patogeneza uszkodzenia błony śluzowej żołądka i zapobieganie (badania kliniczne i doświadczalne w tym in vitro), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby i nowe metody terapii, hemochromatoza i badania nad predyspozycja genetyczną, probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego. Ponadto opublikował 24 rozdziały w podręcznikach, 228 streszczeń zjazdowych.
button

Prof. UJ dr hab. med. Stanisław Bartuś

button
 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

Funkcje:

Adiunt w II Klinice Kardiologii, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 17

Dyplom:

1995 – ukończenie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1999 – Specjalista chorób wewnętrznych I stopnia nr 2022/176/1999
2004 – Specjalista chorób wewnętrznych II stopnia nr 0705/2004.1/273
2010 – Specjalista Kardiolog nr 0748/2010.2/97

Doktorat:

2000 – “Wpływ LDL-aferezy na funkcję śródbłonka u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

Habilitacja:

2012- „Zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic obwodowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi”

Szkolenia:

Dept of Vascular Surgery, Wiedeń, Austria (1996, 1997, 1998,1999)
Dept of Pediatric Cardiology, Graz, Austria (2001)
Dept of Angiology Lepzig, Niemcy (2003)
Dept of Cardilogy and Angilogy Cortignola, Włochy (2010, 2011)

Członkostwo:

Polskie i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Nagrody naukowe:

Nagroda Wdrożeniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 1998 za wprowadzenie LDL-aferezy, jako nowej metody leczniczej w Polsce. Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację: Angiograficzna ocena reperfuzji miokardium u chorych w świeżym zawale serca leczonych kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa (Dudek, Bartuś et al.)

Osobiste doświadczenie w zakresie kardiologii inwazyjnej:

Zabiegi w zakresie

 • tętnic wieńcowych (stentowanie naczyń wieńcowych, FFR, IVUS)
 • tętnic szyjnych,
 • tętnic podoboczykowych
 • Pnia ramienno-głowowego
 • tętnic kończyn dolnych (w tym naczyń poniżej kolana)
 • tętnic nerkowych
 • zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych (ASD, PFO)

Aktywność naukowa:

badanie funkcji śródbłonka u chorych z miażdżycą (choroba wieńcowa oraz choroby naczyń obwodowych)
wpływ LDL-aferezy na funkcję środbłonka na patofizjologię funkcji śródbłonka,
eksperymentalny model restenozy u królika i szczura (uszkodzenie naczyń indukowane balonem);
b iologia miażdżycy i restenozy ze szczególnym uwzględnieniem funkcji śródbłonka (L-arginina, telenk azotu, tetrahydrobiopterina)
molekularna biologia restenozy (czynniki wzrostu – VEGF)
molekularne mechanizmy, patofizjologia i leczenie otyłości.
ułat wiona angioplastyka wieńcowa w zawale serca
kardiologia interwencyjna
zabiegi angioplastyki wieńcowej, bifurkacje
zabiegi zamykania ubytków między przedsionkowych
zabiegi w zakresie tętnic szyjnych
zabiegi w zakresie tętnic obwodowych

W sumie ponad 50 prac naukowych w bazie danych Medline i wiele innych w czasopismach naukowych nieindesowanych w Medline.

Wykładowca, prezenter przypadków klinicznych na żywo między innymi na następujących konferencjach naukowych

Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
New Frontiers of Interventional Cardiology (NFIC) (Kraków)
Extra cardiac Interventions in Krakow (PINC – Kraków)
Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC Congreses):
EuroPCR (Francja, Hiszpania):
The European Interventional Fellows Course (Krakow)
Leipzig Interventional Course (Niemcy)
The Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (USA)

button

Prof. UJ dr hab. med Anna Kabłak-Ziembicka

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą oraz „Klubu 30”
 • International Society of Atherosclerosis

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Wyróżnienie im. Aurelii Baczko przyznane przez Polską Akademię Nauk za pracę doktorską

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Profesor jest autorką lub współautorką 112 publikacji o łącznym IF – 130, wskaźnik Hirscha 12
 • Jest recenzentką czasopism naukowych tj. Kardiologia Polska, Polsie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, International Journal of Cardiology, Stroke, American Journal of Hypertension, Journal of Endovascular Therapy, Journal od Nurology

 

 

button

Prof. UJ dr hab. med. Andrzej Gackowski

button

 

 • Specjalista Kardiolog Europejski
 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
 • Diagnostyka Echokardiograficzna
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1991 r.
 • Specjalizacja: specjlista chorób wewnętrznych I stopnia, 1995 r.
 • Specjalizacja:specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, 2000 r.
 • Stopień naukowy: doktorat nauk medycznych z wyróżnieniem, 2000 r.
 • Specjalizacja: specjalista kardiolog, 2004 r.
 • Tytuł:  „European Cardiologist”, 2005 r.
 • Tytuł: „Fellow of the European Society of Cardiology”, 2007 r.
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, 2011 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Kierownik Pracowni Echokardiografii Kliniki Choroby Wieńcowej – od 1992 r.

 

STYPENDIA / STAŻE ZAWODOWE:

 • Bristol University Hospital, Wielka Brytania – 1991 r.
 • Narodowy Instytut Badań, Instytut Fizjologii Klinicznej, Pisa, Włochy – 1991 r.
 • Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Essen, Niemcy – 1998r.
 • Instytut Kardiologii, Szpital Uniwersytecki Pitie Salpetriere Paryż, Francja – 2001 – 2002 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM, od 2007 – adiunkt – od 1991 r.
 • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – od 1997 r.
 • Sekretarz, następnie Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – od 2004 – 2011 r.
 • Członek Zarządu Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – od 2004 – 2011 r.

 

DYDAKTYKA:

 • adiunkt prowadzący zajęcia ze studentami CM UJ
 • wykładowca w Szkole dla Obcokrajowców CM UJ
 • dwukrotne wyróżnienie studentów za prowadzenie zajęć
 • udział w badaniach klinicznych, m. in. GUSTO, INJECT, CIBIS II, EUROPA, MC-135, TRITON TIMI 38, polskie badania wieloośrodkowe na temat echokardiografii dobutaminowej

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (sekcje echokardiografii i kardiologii inwazyjnej)
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Echokardiograficzne

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo naukowego opracowania czterotomowego podręcznika „Echokardiografia Praktyczna” – 2006 r.
 • Specjalna Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za 4-tomową monografię „Echokardiografia Praktyczna” – 2006 r.
 • Medal Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris gratia” – 2007 r.

button

Prof. UJ dr hab. med. Grzegorz Gajos

button

 

 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1990 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych I stopnia, 1995 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, 1999 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1998 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 2004 r.
 • Tytuł:  „European Cardiologist”, 2005 r.
 • Tytuł: „Fellow of the European Society of Cardiology”, 2007 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2011 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
 • Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine, School of Medicine in English – wykładowca, koordynator zajęć z kardiologii

 

STAŻE ZAWODOWE::

 • University of Munster, Niemcy
 • University of Gottingen, Niemcy
 • Queen Mary’s Hospital, Londyn, Anglia
 • University of Gothenburg, Szwecja
 • University of Essen, Niemcy

 

PUBLIKACJE:

 • Pan Profesor jest autorem i współautor 45 prac naukowych publikowanych m.in. w Kardiologii Polskiej, Journal of European Society of Cardiology, Journal of American College of Cardiology
 • Autor 4 rozdziałów w podręcznikach naukowych międzynarodowych i 9 rozdziałów w podręcznikach krajowych
button

Prof. UJ dr hab. med. Bogusław Kapelak

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg Ogólny I st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny I stopnia, 1985 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg II stopnia, 1991 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1994 r.
 • Stopień naukwy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2012 r.
 • Stopień naukowy: profesor UJ, 2014 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – ordynator

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ, 1981 – 1994 r.  – asystent
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ – od 1994 – adiunkt
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ – od 2001 r. zastępca kierownika kliniki

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • Klinika Kardiochirurgii „Dedinje”, Belgrad, 1989 – 1990 r.
 • Klinika Kardiochirurgii, Brugia,  1992 – 1993 r.
 • Szkolenie w zakresie torako-kardioskopii, Hamburg, 1998 r.
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie wszczepiania stentów wewnątrzaortalnych, Holandia, 2000 r.
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie wszczepiania stentów wewnątrzaortalnych, Belgia, 2000 r.
 • Szkolenie w zakresie wszczepiania stentów dosercowych, Hamburg, 2002 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Polskie Towarzystwo Torako – kardiochirurgów – członek
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich – członek

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Zespołowa I Stopnia Ministra zdrowia i Opieki Społecznej, 1989 r.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1996 r.
button

Prof. UJ dr hab. med. Barbara Małecka

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Elektro-Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

ZATRUDNIENIE:

Szpital Uniwersytecki CM UJ, Instytut Kardiologii, Oddział Kliniczny Elektrokardiografii – zastępca kierownika

 

WYKSZTAŁECENIE:

 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, 1984 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 1988 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1998 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2011 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, SRS – członek
 • POLSTIM – jednek z głownych organizatorów

 

DYDAKTYKA:

 • Wyszkolenie znacznej grupy lekarzy w zakresie praktycznej implantacji układów stymulujących / resynchronizujących / defibrylujących
 • Wykłady dla lekarzy w ramach kształecenia podyplomowego
 • Kierowanie czterem pozytywnie zakończonymi specjalizacjami z kardiologii
 • Praca w komitetach naukowych i organizacyjnych wraz z wykładami na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich m. in. POLSTIM, FAMILYSTIM
 • Stworzenie autorskiej bazy filmów dydaktycznych z zabiegów

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Nagroda za pracę ogłoszoną na Konferencji POLSTIM, 2009 r.
 • Złoty medal na długoletnią służbę CM UJ od przełożonych

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Profesor Małecka jest autorem / współautorem ponad 80 prac indeksowanych
 • Współredakcja numreru tematyczny Folia Cardiologica Excerpta „Powikłania elektroterapii”- nagrodzonego na konferencji POLSTIM, 2009 r.
 • Współredakcja skryptu „Postawy programowania”, 2008 r.
 • „Heart” – recenzentka
button

Prof. UJ dr hab. med. Marek Kuźniewski

button
 • Specjalista Nefrolog i Transplantolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

Zastępca ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii.

Specjalizacje

 • Choroby wewnętrzne st. I (1980-10-30, WZiOS Urzędu Miasta Krakowa)
 • Choroby wewnętrzne st. II (1991-03-20, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
 • Nefrologia (2003-03-25, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

Stopnie i tytuły naukowe

 • doktor n. medycznych (1989-06-16, Akademia Medyczna w Krakowie)
 • doktor habilitowany (2008-11-20, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
button

Prof. UJ dr hab. med. Ewa Czarnobilska

button

 

 • Specjalista Alergolog II stopnia
 • Specjalista Toksykolog
 • Specjalista Pediatra II stopnia

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, 1983 r.
 • Specjalizacja: specjalista pediatra I stopnia, 1988 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1993 r.
 • Specjalizacja: specjalista pediatra II stopnia, 1995 r.
 • Stopień naukowy: specjalist alergolog, 2000 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2011 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Poradnia Alergologiczna – kierownik
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych – kierownik katedry
 • Uniwersytet Jagielloński, Zakład Alegrologii Klinicznej i Środowiskowej – kierownik zakładu

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra Patofizjologii – astystent
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra Patofizjologii – adiunkt
 • Uniwersytet Jagielloński, Zakład Alergologii Klinicznej – adiunkt
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie – konsultant kliniczny

 

DYDAKTYKA:

 • Prowadzenie wykładów i zajęc seminaryjnych z zakresu alergologii ze studentami wydziału lekarsiego, stomatologii, farmacji i analityki, dietetyki oraz kursy szkoleniowe dla lekarzy alergologów
 • Pod kierunkiem Pani profesor specjalizację z arelgologii uzyskało 7 lekarzy
 • Jest autorem i koordynatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej „Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne”

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Alergoligiczne – przewodnicząca oddziału małopolskiego
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne – członek zarządu
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology – członek
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – członek
 • Polskie Towarzystwo Fizjologiczne – członek
 • Skecja Gruy Ekspertów od Immunoterapii Swoistej PTA – członek
 • Polskie Towrzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych – członek zarządu

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Profesor jest autorem ponad 90 prac naukowych ( w tym 50 oryginalnych ) publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych
 • Prezentacje Pani Profesor były wygłaszane na 95 kongresach, w tym na 62 konferencjach międzynarodowych

 

button

Dr hab. nauk med. Agata Bałdys-Waligórska

button
 • Specjalista Endokrynolog
 • Specjalista Medycyny Nuklearnej
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Endokrynologii, od 2000 r., adiunkt
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, od 2004 r., starszy asystent na 1/2 etatu

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski, 1975 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych, 1983 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I st., 1993 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Endokrylolog II st., 1999 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Medycyny Nuklearnej II st., 2005 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Śląska Akademia Medyczna, Zakład Biologii Ogólnej i Genetyki, 1975 – 1982 r., asystent / starszy asystent
 • Śląska Akademia Medyczna, Zakład Biologii Ogólnej i Genetyki. 1983 – 1984 r., adiunkt
 • Śląska Akademia Medyczna, Klinika Kardiologii, 1975 – 1983 r., asystent na 1/2 etatu
 • Uniwersytet Jagielloński, Klinika Pulmonologii, 1987 – 1988 r., asystent
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Endokrynologii, 1990 – 1999 r., starszy asystent

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Wolny Uniwersytet w Brukseli (VUB), Zakład Farmakologii, 1984 r.
 • Szkoła Medyczna, Creighton University, Omaha, Nebraska, USA, Zakład Farmakologii, 1985 – 1986 r.
 • Uniwersytet Stanowy, Nowy Jork (SUNY), Stony Brook, USA, Zakład Farmakologii, 1988 – 1989 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYST NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Tyreologiczne
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Endocrine Society (USA)
 • European Society of Endocrinology
 • European Thyroid Association
 • American Diabetes Professional Section

 

 

button

Dr hab. nauk med. Jacek Kołcz

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg Dziecięcy
 • Europejska specjalizacja z Torako-kardiochirurgii, FETCS

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej, od 1998 r.
 • Oberarzt, Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Karola Ruprechta, Heidelberg, Niemcy, 2014 – 2016 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ – adiunkt z habilitacją

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, 1997 r.
 • Specjalizacja: Chirurg Dziecięcy, 2001 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych (doktorat z wyrożnieniem – Summa cum laude), 2002 r.
 • Specjalizacja: Specjalista kardiochirurg, 2006 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie kardiochirurgii, 2012 r.

 

SZKOLENIA I STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Klinik für Thorax, Herz und Gefäβchirurgie George August Universität Göttingen (Prof. dr n. med. Harald Dalichau), wrzesień – październik 1995 r.
 • Klinik für Herz und Thoraxchirurgie Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg  (Prof. Dr. n. med. Olaf Elert), sierpień 1996 r.
 • Klinik für Allgemeine Chirurgie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Prof. Dr. n. med. Christian Herfarth), wrzesień 1996 r.
 • Advanced International Course Transplant Procurement & Management, Uniwersytet w Barcelonie, sierpień 1997 r.
 • Department of Cardiac Surgery DuPont Children’s Hospital, Wilmington, DE, USA, (prof. William Norwood, prof. Christian Pizarro), luty – lipiec 2004 r.
 • Szkolenie: Developing the Academic Surgeon American Association for Thoracic Surgery, Toronto, Canada; kwiecień 2004 r.
 • Szkolenie Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów – EACTS Bergamo School – Advanced Cardiac Course, Bergamo, Italy, listopad 2008 r.
 • Szkolenie  American Heart Association:  Advanced Cardiovascular Life Support
 • Szkolenie American Heart Association: Pediatric Advanced Life Support
 • Ipocrates International Course: Cardiovascular Intensive Care in Neonates and Children, warszawa – październik 2009 r.
 • Kurs zaawansowane metody analizy statystycznej w badaniach biomedycznych (certyfikat StatSoft), listopad 2009 r.
 • Boston, Harvard University – Congenital Heart Surgery Observership Course (prof. Pedro del Nido, prof. John Mayer) 2011 r.
 • Pro Bono Collegii Medici – Kurs: Zaawansowane techniki edukacyjne – certyfikat CMUJ, Kraków 2011 r.
 • Pro Bono Collegii Medici – Problem Based Learning – zaawansowany kurs technik edukacyjnych – certyfikat CMUJ, Kraków 2012 r.
 • Konsultant Klinika Kardiochirurgii Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu, 2014 – 2016 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYST NAUKOWYCH:

 • Klub Kardiochirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
 • Polskie Towarzystwo Kardio – Torakochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardio – torakochirurgów (European Association of Cardiothoracic Surgery)
 • Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Klatki Piersiowej ( Society of Thoracic Surgeons)
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (American Heart Association)
 • Towarzystwo Chirurgii Zastawek Serca (Heart Valve Society)
 • Towarzystwo Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (Cardiac Intensive Care Society )

 

OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda Europejskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów Congenital Heart Surgery Investigator Award, Genewa 2010 r.
 • Nagroda im. Prof. Zbigniewa Religii, Zabrze 2011 r.

 

PUBLIKACJE:

 • Pan Docent jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz kilkudziesięciu referatów prezentowanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych.

 

button

Dr hab. med. Beata Maria Piątkowska-Jakubas

button

 

 • Specjalista Hematolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Hematologii, od 2008 r. – adiunkt habilitowany
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii, od 2006 r. – zastępca ordynatora

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1985 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I st., 1988 r.
 • Specjajlizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II st., 1992 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych
 • Specjalizacja: Specjalista Hematolog, 1996 r.
 • Specjalizacja: Transplantologia kliniczna
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych

 

STAŻE NAUKOWE:

 • Szpital Uniwersytecki, Oddział Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku (Prof. Alois Garthwohl), 1995 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskiego Towarzystwa  Hematologów i Transfuzjologów  (PTHiT)
 • Polska Grupa ds. leczenia Białaczek Dorosłych  (PALG) ,
 • Członek  Rady Naukowej  Redakcji Acta Haematologica Polonica
 • European Group for Blood and Marrow Transplantation
 • European Hematology Association

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Klinika Hematologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej, 1985 – 1992 r. – asystent i starszy asystent
 • Akademia Medyczna w Krakowie, Klinika Hematologii, 1992 – 1995 r. – asystent
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Hematologii, 1995 – 2008 r. – adiunkt
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Hematologii, 2008 – 2011 r. – starszy wykładowca

 

OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Zespołowa  nagroda rektora za monografię  pt. ” Interferon – lecznicze”
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia  za publikację pt:” Addition of cldribine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study. “ , 2005 r.
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia „ Za cykl 9 publikacji dotyczacych oceny skuteczności i toksyczności nowych metod leczenia niektórych nowotworów układu krwiotwórczego.”,  2005 r.
 • Laureat nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „Pro transplantionibus fovendis”, 2009 r.

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Docent jest autorką łącznie 70 publikacji pełnotekstowych, również rozdziałów w podręcznikach onkologicznych i pielęgniarskich.

button

Dr hab.med. Grażyna Biesiada

button

 

 • Choroby zakaźne
 • Specjalista chorób wewnętrznych

Konsultacje specjalistyczne w zakresie boreliozy i innych chorób  odkleszczowych

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Katedra Gastrologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Klinika Chorób Zakaźnych

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie
button

Dr nauk med. Marek Andres

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Kardiolog Inwazyjny

 

Doktor Marek Andres jest absolwentem  Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył  w 2005 roku. Staż podyplomowy zakończony Lekarskim Egzaminem Państwowym zrealizował w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym im G. Narutowicza w Krakowie.

W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas licznych praktyk zagranicznych (Geogr August Universitat Gottingen oraz Kreisklinik Hermarshausen, Niemcy). Od 2007 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W 2016 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Doktor Marek Andres od 2009 roku w ramach współpracy z firmą Carint pełni dyżury hemodynamiczne w oddziałach o profilu kardiologii interwencyjnej na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Od 2012 roku jest współzałożycielem oraz członkiem zarządu Fundacji Kształcenia Medycznego, organizacji skupiającej się przede wszystkim na tworzeniu programu edukacji medycznej oraz szerzeniu wiedzy specjalistycznej wśród lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii. Jest kierownikiem administracyjnym oraz wykładowcą serii kursów specjalizacyjnych z kardiologii w ramach współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jak również współorganizatorem z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie Kursu Przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz głównym autorem i współautorem kilku publikacji naukowych z zakresu kardiologii opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zagadnienia pozostające w kręgu zainteresowań Pana Doktora to:

 • diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca
 • prowadzenie chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami rytmu serca
 • diagnostyka nieinwazyjna schorzeń kardiologicznych
 • prowadzenie chorych po zawale mięśnia serca
 • konsultacje przed zabiegami niekardiologicznymi.
button

Dr nauk med. Tomasz Banaś

button

 

 • Specjalista Ginekolog – Położnik
 • Specjalista Ginekolog – Onkolog
 • diagnostyka ultrasonograficzna

button

Dr nauk med. Joanna Bartuś

button

 

 • Specjalista Psychiatra

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w  Krakowie: od 2004 r.
  • Oddział Ogólnopsychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Oddział Dzienny dla Podwójnych Diagnoz oraz Zespół Leczenia Środowiskowego – obecnie

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 1995 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2000 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Farmakologii, asystent naukowo – dydaktyczny, 1996 – 2004 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, asystent stażysta, 1995 – 1996 r.

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE I SPECJALIZACYJNE:

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii: Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ Kraków, 2002 – 2007 r.
 • Kurs „Psychoterapia Psychodynamiczna” organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Sekcję Naukową PTP, 2003 – 2007 r.
button

Dr nauk med. Monika Bauchrowicz

button
 • Specjalista Chirurg Dziecięcy

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM.  Jako stypendystka programu Sokrates Erasmus studiowałam również na Uniwersytecie im. L. Maxymiliana w Monachium. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w DB Klinikum Neubrandenburg oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, gdzie pracuję do chwili obecnej.

Przez wiele lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego z zakresu chirurgii i neurochirurgii dziecięcej. Jestem autorką wielu prac zjazdowych i publikacji z zakresu chirurgii dziecięcej oraz rozprawy doktorskiej pt. „Przepukliny pachwinowe u dzieci w przebiegu wad dysraficznych”. Należę do Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.  W pracy najważniejsza jest dla mnie rzetelność zawodowa i dobry kontakt zarówno z dziecięcym pacjentem, jak i jego opiekunami.

W UNICARDII udzielam konsultacji w zakresie chirurgii dziecięcej oraz prowadzę gabinet zabiegowy i wykonuję zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym u dzieci i dorosłych.

bauchrowicz

button

Dr nauk med. Jacek Bednarek

button

 

 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Elektro-Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Elektrokardiologii IK, starszy asystent, od 1989 r.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie, Wydział Lekarski, 1986 r.
 • Specjalizacja:  Specjalista chorób wewnętrznych I st., 1992 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych II st., 1995 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych, 1999 r.
 • Specjalizacja: Specjalista kardiolog II st., 2001 r.

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • w ośrodkach kardiologicznych USA, Kanady, Europy

 

DOŚWIADCZNIE ZAWODOWE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, adiunkt, 1999 – 2001 r.
 • Państwowy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej, do 1999 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny „B”, 1988 – 1989 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca
 • implantacje rozruszników serca, kardiowerterów – defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących
 • wykonywanie ablacji RF źródeł arytmii w sercu

 

DYDAKTYKA: 

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

button

Dr nauk med. Leszek Bergier

button

 

 • Specjalista Androlog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi , Wydział lekarski, 1965 – 1971
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych, 1983 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1980 r.
 • Specjalizacja: Diagnostyka Labolatoryjna, 1976 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Diagnostyka Sp. z o.o. – konsultant ds. naukowych, od 2008 r.
 • Diagnostyka Sp. z o.o.  – dyrektor  NZOZ-u obejmującego swoim zasięgiem laboratoria w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Łodzi i Katowicach
 • Diagnostyka Sp. z o.o. – dyrektor labolatorium w Kraowie, 1999 – 2005 r.
 • Specjalista wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej – przez okres 12 lat
 • Analco Sp. z o.o. – przedstawiciel ds. handlowych firmy, kierownik labolatorium w Krakowie, 1992 – 1999 r.
 • V Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Zakład Analityki Lekarskiej – kierownik laboratorium, 1986 – 1992 r.
 • Misja ONZ w Syrii – kierownik laboratorium, 1985 – 1986 r.
 • Szpital Wojskowy w Przemyślu – kierownik laboratorium, 1977 – 1985 r.
 • Misja ONZ w Egipcie – kierownik laboratorium, 1976 – 1977 r.
 • Szpital Wojskowy w Ełku – kierownik laboratorium, 1974 – 1976 r.
 • Jednostka wojskowa – lekarz, 1972 – 1974 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Andrologiczne – członek zarządu
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Labolatoryjnej, Sekcja Andrologiczna PTDL – założyciel, przewodniczący, członek
 • Kolegium Medycyny Labolatoryjnej – założyciel, członek

 

DYDAKTYKA:

 • Wojskowa Akedemia Medyczna w Warszawie, Diagnostyka Hematologiczna – wykładowca
 • CMKP w Warszawie, Kursy z andrologii, od 2000 r. – wykładowca

 

PUBLIKACJA:

 • Pan Doktor jest autorem 25 prac naukowych.
button

Dr nauk med. Maciej Bochenek

button
 • Specjalista Kardiochirurg
button

Dr nauk med. Anton Chrustowicz

button

 

 • Specjalista Kardiolog
 • Diagnostyka Echokardiograficzna

 

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2010 r.

Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 2014 r.

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

 •  Glasgow University / Golden Jubilee National Hospital, Advanced Heart Failure Unit, Szkocja, 2010 – 2011 r.

PUBLIKACJA:

Autor i współautor prac naukowych publikowanych m.in. w European  Journal of Echocardiography, Journal of the American Society of Echocardiography, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Kardiologii Polskiej, Journal of American College of Cardiology;

button

Dr nauk med. Małgorzata Brzozowska-Kiszka

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Diagnostyka Echokardiograficzna
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

EDUKACJA:

 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych – 2009 r.
 • Specjlizacja: specjalista chorób wewnętrzenych I stopnia
 • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrzenych II stopnia, 2007 r.
 • Specjalizacja: specjalista kardiolog

 

ZATRUDNIENIE: 

 •  Szpital Uniwersytecki CM UJ, I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, aststent, od 2002 r.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego – członek
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • European Society of Cardiology (ESC) – członek

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • nadciśnienie tętnicze
 • kardiologia
 • badania echokardiograficzne
 • badania ultrasonograficzne tętnic dogłowowych

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA  I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację naukową, 2008 r.
 • Nagroda Polskiego Toarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za publikacjęnaukową, 2008 r.
 • Nagroda czasopisma „Hypertension” za najlepszą publikację, 2008 r.

 

button

Dr nauk med. Wanda Cyrul

button

Specjalista Radiolog Pediatryczny

Diagnostyka Ultrasonograficzna Dzieci

button

Dr nauk med. Urszula Czubek

button

 

 • Specjalista Kardiolog – Hipertensjolog
 • Diagnostyka Echokardiograficzna
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1990 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1993 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia – 1996 r.
 • Stopień naukowy:  doktor nauk medycznych, 1999 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 2001 r.
 • Tytuł: European Cardiologist, 2006 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Hipertensjolog, 2007 r.

 

ZATRUDNIENIE:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Choroby Weńcowej i Niewydolności Serca, od 1990 r.

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • Norwood Hospital of  London, Wlk.Brytania, 1988 r.
 • Instytut Kardiologii w Budapeszcie, Węgry, 1997 r.
 • West Michigan Cardiology, Grand Rapids, USA, 2003 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Echokardiografii – członek
 • Towarzystwo Internistów Polskich – członek
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego – członek

 

 

button

Dr nauk med. Tomasz Drążkiewicz

button

 

 • Specjalista Angiolog
 • Specjalista Chirurg Ogólny
 • Specjalista Chirurg Naczyniowy

 

EDUKACJA:

 • Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski, dyplom lekarza medycyny – 1974 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny I stopnia, 1978 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny II stopnia, 1982 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1983 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Naczyniowy, 2003 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Angiolog, 2004 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Śląska Akademia Medyczna, Katowice – pracownik naukowy, 1974 – 2004 r.
 • Oddział Chirurgii Ogólnej w Tychach – asystent,  1974 – 1977 r.
 • Śląska Akademia Medyczna w Zabrzu, Zakład Fizjologii – asystent
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – starszy asystent, 1977 – 1982 r.
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach – adiunkt / kierownik oddziału, 1982  – 2004 r.
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakwie, starszy asystent, od 2004 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) – członek
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP) – członek
 • Polskie Towarzystwo Flebologiczne (PTF), Prezes – założyciel (rok założenia 1991)
 • Prezes Zarządu Głównego I i II kadencji (1991-1994 i 1994-1997),
 • Członek Zarządu Głównego wszystkich kadencji włącznie z obecną (2006-2008)
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne – członek
 • Polsko-Francuskie Towarzystwo Angiologiczne (P-FTA) – członek
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (ESVS) – członek
 • Niemieckie Towarzystwo Flebologiczne (DGP) – członek korespondent
 • Francuskie Towarzystwo Flebologiczne (SFP) – członek korespondent
 • Międzynarodowa Unia Flebologiczne (IUP) – członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego (nieprzerwanie od 1994 roku)
 • Międzynarodowa Unia Angiologiczna (IUA) – członek
 • Międzynarodowe Forum Minichirurgii Żylaków (IFMVV) – członek honorowy
 • Meksykańskie Towarzystwo Flebologii Klinicznej (AMFC) – członek honorowy
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (PTChN) – członek
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego (PTPA), członek współzałożyciel (rok założenia 2006) i członek Zarządu Głównego
 • „Przegląd Flebologiczny” (rok założenia 1993), (oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Flebologicznego) – założyciel i redaktor naczelny (1993-2002), honorowy redaktor naczelny (od 2002 roku)

 

PUBLIKACJE:

 • Doktor Drążkiewicz jest autorem lub współautorem licznych prac przedstawionych na zjazdach i/lub opublikowanych w czasopismach naukowych: 121, liczba książek (autor rozdziałów): 6 (1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2004)

button

Dr nauk med. Grzegorz Filip

button
 • Specjalista Kardiochirurg

Przebieg pracy naukowej

1995 – 2001 – studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum

Przebieg pracy zawodowej

od 2003 – zatrudniony w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii KSS im. Jana Pawła II

Staże naukowe i doskonalenie zawodowe

2004 – staż szkoleniowy w Klinice Kardiochirurgii Deutsches Herzzentrum Berlin
2006 – Advances Techniques in Cardiac Surgery, The European Association for Cardio- Thoracic Surgery, Kraków
2007 – Advances Techniques in Cardiac Surgery, The European Association for Cardio-Thoracic Surgery,Kraków
2011 – Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z kardiochirurgii zdany z wyróżnieniem

Doświadczenie kliniczne

9 lat pracy w Klinice Kardiochirurgii,pełny zakres operacji w kardiochirurgii dorosłych w tym zabiegi małoinwazyjne zastawki aortalnej

Członkostwa Towarzystw Naukowych

Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Zainteresowania pozazawodowe

nurkowanie,kolarstwo górskie,narciarstwo alpejskie,literatura historyczna

Zainteresowania kliniczne

Operacje w ostrych rozwarstwieniach aorty,operacje zastawki aortalnej

button

Dr nauk med. Zbigniew Hebzda

button

 

 • Specjalista Gastroenterolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

ZATRUDNIENIE:

 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wojskowa Akedmina Medyczna, Wydział Lekarski, 1975 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I st.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.
 • Specjalizacja: Specjalista Gastroeneterolog, 1991 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych, 1998 r.

 

PUBLIKACJA:

 • Pan Doktor jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji w kraju i za granicą. Od wielu lat zajmuje się endoskopią przewodu pokarmowego. Od wielu lat uczestniczy też w międzynarodowych badaniach klinicznych wprowadzających nowoczesne terapie w chorobach przewodu pokarmowego.

 

SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIA:

 • Nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna)
 • Choroba wrzodowa
 • Choroba refluksowa
 • Choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki
button

Dr nauk med. Aleksander Kania

button

 

 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista Chorób Płuc

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny, od 1999 r. – starszy asystent

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – sekretarz oddziału
 • Polskie Towarzystwo Badań Nad Snem – członek
 • Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilistacji PTChP – członek
 • American Academy of Sleep Medicine – członek
 • European Respiratory Society – członek

 

Współtwórca pierwszej pracowni badań snu w Klinice Pulmonologii (diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu – bezdech senny). Popularyzator metod wentylacji nieinwazyjnej w terapii chorych z niewydolnością oddychania- współtwórca ogólnopolskich zaleceń w tej dziedzinie.

button

Dr nauk med. Czesław Osuch

button

 

 • Specjalista Chirurg Ogólny

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej – zastępca kierownika odcinka I i II
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej – adiunkt

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski
button

Dr nauk med. Zdzisław Kawecki

button

 

 • Specjalista Neurochirurg i Ortopeda
 • Chiropraktyk

 

ZATRUNIENIE:

 • Uniwersytecki Szpital Dzieciecy w Prokocimiu, Klinika Neurochirurgii, od 2003 r. – starszy asystent / Z-ca Ordynatora

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski, 1971 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Urazowej i Ortopedii, 1979 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Neurochirurg, 1989 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1996 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 • 6 Pomorska Dywizja Desantowo-Szturmowa w Krakowie, 1972-1980 r.
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Kliczniczny Odddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii – starszy asystent
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Oddział Neurochirurgii – ordynator

 

button

Dr nauk med. Janusz Konstanty-Kalandyk

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg Ogólny I st.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, od 2003 r.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2002 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2008 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • The European Association for Cardio-Thoracic Surgery
 • The Society for Heart Valve Disease
 • Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgow
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

 

CERTYFIKATY I UMIEJĘTNOŚCI:

 • TECHNO College 26th EACTS Annual Meeting, 2012 r.
 • 3rd EACTS Meeting on Cardiac and Pulmonary Regeneration, 2012 r.
 • East European Heart Valve Postgraduate Course Czeskie Budziejowice, Czechy, 2007 r.
 • Applied Science for Cardio-Thoracic Surgeons Prague, Czechy, 2007 r.
 • Endoskopowe pobieranie tętnicy promieniowej (kurs – dr Bisleri, Italy), 2006 r.
 • Advanced Techniques in Cardiac Surgery Kraków, Polska, 2006 r.
 • East European Heart Valve Postgraduate Course Czeskie Budziejowice, Czechy, 2006 r.
 • Mitral Valve Repair I International Symposium and Course Zabrze, Polska, 2005 r.

 

PUBLIKACJE:

1. Samoocena jakości życia dorosłych po chirurgicznej korekcji ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II (ASD II).

J. Konstanty, B. Guzik, P. Maleta, G. Korpanty, . Pfitzner. Prz. Lek. 2001 T. 58 nr 9 s. 851-854,

2. Zastosowanie krążenia pozaustrojowego oraz głębokiej hipotermii w radykalnym leczeniu guzów nowotworowych nerek wnikających do żyły głównej dolnej i prawego przedsionka serca – punkt widzenia kardiochirurga.

J. Sadowski, K. Wierzbicki, S. Wójcik, B. Kapelak, J. Konstanty, R. Drwiła, J.Piątek, K. Wróbel, D. Sobczyk. Pol. Prz. Chir. 2005 T. 77 nr 11 s. 1172-1186,

3. Discontinuation of calcineurin inhibitors in heart transplant patients with end stage renal insufficiency as an alternative model of immunosupression.

J. Sadowski, K. Wierzbicki, B. Kapelak, J. Konstanty, P. Przybyłowski, S. Wójcik, R. Drwiła, K. Wróbel, J. Piątek. Prz. Lek. 2006 T. 63 nr 12 s. 1256-1258,

4. Markers of pulmonary hypertension in potential candidates to heart transplantation.

K. Wierzbicki, P. Przybyłowski, D. Sobczyk, J. Konstanty, B. Kapelak, R. Drwiła, M. Krochin, P. Podolec, S. Wójcik, G. Marek, K. Wróbel, J. Piątek, P. Rudziński, J. Sadowski. Prz. Lek. 2006 T. 63 nr 12 s. 1263-1268,

5. Thoracic aortic aneurysm repair in three patients after heart transplantation: a case report.

Jerzy Sadowski, Boguslaw Kapelak, Karol Wierzbicki, Jacek Piatek, Krzysztof Wrobel, Janusz Konstanty-Kalandyk, Krzysztof Bartus, Piotr Wegrzyn, Mariola Labuz, Piotr Przybylowski

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (2): 128–130

6. Two years follow-up after bone morrow laser revascularisation (BMLR) for treatment coronary artery disease w New Approaches In Coronary Artery Disease

P Rudzinski, J Konstanty- Kalandyk, T Miszalski-Jamka, J Piatek, Z Walter, J Siwinska, P Banys, P Wegrzyn, M Pasowicz, J Sadowski

Medimond S.r.l.. Italy 2009

7. Inwazyjne metody leczenia wad serca u dorosłych. Metody chirurgiczne.

Sadowski J, Wierzbicki K, Konstanty-Kalandyk J, Kapelak B w Kardiologia podręcznik oparty na zasadach EBM Szczeklik A, Tendera M. Medycyna Praktyczna Kraków 2009

8. Charakterystyka kliniczna pacjentów kwalifikowanych do zabiegu przezkoniuszkowej i przezudowej implantacji zastawki aortalnej Edwards-Sapien oraz 6-miesięcznej obserwacji po zabiegach. Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Dariusz Dudek, Janusz Konstanty-Kalandyk, Krzysztof Żmudka, Rafał Drwiła, Jarosław Trębacz, Paweł Kleczyński, Jacek Myć, Robert Sobczyński, Jakub Podolec.Kardiol. co Dzień 2010;3: 93-101

9. Thoracoscopic epicardial ablation of left and right atrium: beating heart procedure in patients with atrial fibrillation. Bartuś K, Kiser AC, Majewski J, Kapelak B, Konstanty-Kalandyk J, Lelakowski J, Bednarek J, Bartuś S, Wierzbicki K, Sobczyński R, Sadowski J. Pol Arch Med Wewn. 2012 Apr 11

Autor i współautor wielu wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych

button

Dr nauk med. Marek Koprowski

button
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista Chorób Płuc

 

Pan Doktor jest absolwentem  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 2000 r. natomiast w 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych .

Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 2008 roku a tytuł specjalisty chorób płuc w 2013 r.

Obecnie Dr n.med. Marek Koprowski pełni funkcje Ordynatora Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

button

Dr nauk med. Elżbieta Korab-Chrzanowska

button
 • Specjalista Onkolog i Radioterapeuta
 • CYBER KNIFE

Obecne miejsce zatrudnienia:

Instytut Chirurgii Cybernetycznej Wieliszew koło Warszawy ul. Kościelna 63

Miejsce zatrudnienia:

Od 02.01.1989r. do 2012. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Pracownia Radioterapii

Stanowisko:

Kierownik Pracowni Radioterapii od 1997r. do 30.06.2012r.

adres:  30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 .

Studia wyższe: Akademia Medyczna w Krakowie, Dyplom lekarza medycyny 1988r.

Staż podyplomowy: 02.01.1989-30.12.1989 Kliniki obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Od 02.01.1990 do 16.11.1995r Oddelegowana w pełnym wymiarze godzin do Centrum Onkologii w Krakowie i Warszawie.

I stopień specjalizacji z radioterapii onkologicznej: listopad 1992r

II stopień specjalizacji z radioterapii onkologicznej: listopad  1995r

Dyplom  Onkologii Klinicznej Uniwersytetu  w Londynie 1994

Rozprawa Doktorska: “ Czynniki prognostyczne w pooperacyjnym leczeniu rdzeniaka płodowego móżdżku u dzieci”, CMUJ Kraków, 2001

Stypendia naukowe:

Grant ESTRO-TEMPUS: październik 1993r. do lipiec 1994, stypendium naukowe- studia podyplomowe na  Uniwersytecie w Londynie –“ Diploma in Clinical Oncology Course at The Royal Marsden Hospital and The Institute of Cancer Research ( London, Great Britain 1994 )

Staż naukowy w zakresie onkologii dziecięcej w Royal Marsden Hospital w Londynie: marzec do  lipiec 1996

Stypendium naukowe w zakresie najnowszych technik radioterapii w DKFZ University of Heidelberg, wrzesień-październik 2004

Kursy i szkolenia:

Kurs w zakresie onkologii pediatrycznej  organizowany  przez  The British Council, październik 1997, Londyn,

ESTRO kurs “IMRT and other Conformal Technics in Practice”, Czerwiec 1999, Amsterdam,

ESTRO kurs “Harnesing modern biology and new technology”, listopad 2003, Drezno,

Liczne kursy w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, organizowane w Polsce

Kurs w zakresie medycyny paliatywnej  listopad 1997, Kazimierz Dolny,

Aktywność zawodowa:

1995-2010r Konsultant w zakresie neuroonkologii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie,

od 1995r konsultant radioterapii pediatrycznej

od 2008r, konsultant radioterapii onkologicznej dorosłych

Wykładowca radioterapii pediatrycznej na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP

Od 1997 do 30.06.2012 r. Kierownik Pracowni Radioterapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie .

Od 2013r.do chwili obecnej st. asystent w Instytucie Chirurgii Cybernetycznej Centrum Cyberknife w Wieliszewie

Badania naukowe:

Palliative care in terminaly ill children ,University of London 1994

Zastosowanie niższych dawek radioterapii w skojarzeniu z chemioterapią u dzieci z chłoniakiem Hodgkina projekt badawczy zakończony w 2010r

Chemioterapia Temozolomidem w niepowodzeniach guzów mózgu u dzieci- 1999-2003    (publikacja w Nowotwory)

National Coordinator of Radiotherapy E-SIOP stage IV Neuroblastoma project ( 2003  – 2010), National Coordinator of Radiotherapy SIOPEN  od 2010

Publikacje:

Autorka i współautorka 17 oryginalych prac, 20 doniesień zjazdowych(streszczenia) ,1 rozdziału w książce

Członek Editorial Board :Journal of Tumor  od 2013

Członek Editorial Board Journal of Paediatric Oncology od 2013

Przynależność do Towarzystw naukowych:

ESTRO

SIOPEN

PTO (Polish Society of Oncology )

PTRO (Polish Society of Radiation Oncology)

Znajomość języków obcych:

biegła; j. angielski, średnia: j. rosyjski, j. niemiecki

 

button

Dr nauk med. Andrzej Kozok

button
 • Specjalista Otolaryngolog
 • konsultant Unimedica w w zakresie chorób nosa i zatok, endoskopii i chirurgii nosa i zatok przynosowych

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wojskowa Akademia Medyczna

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 5 Wojskowego Szpitala w Krakowie, KliniKA Oddziału Otolaryngologii, 2004 – 2014 r. – ordynator

 

 

button

Dr nauk med. Ewa Krajewska – Siuda

button

 

 • Specjalista Endokrynolog
 • Specjalista Pediatra

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski, 1996 r.
 • Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Nauk o Rodzinie, Psychologia i socjologia rodziny, 1998 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Pediatra I stopnia, 2000 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2005 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Pediatra II stopnia, 2005 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Endokrynolog, 2010 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 2002 – 2011 r.
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, Poradnia Endokrynologii Dziecięcek, 1998 – 2011 r.

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE:

 • Szkolenia w zakresie diagnostyki oraz ziołolecznictwa wg tradycyjnej medycyny chińskiej, od 2016 r.
 • Szkolenia w zakresie andrologii organizowane przez Zakład Andrologii i Endokrynologii, od 2015 r.
 • Polski Instytut Ericksonowski: Psychoterapia – hipnoza ericksonowska; Krótkoterminowa terapia rodzin; Terapia zabudzeń jedzenia – anoreksja, bulimia, otyłość; Praca z dzeckiem chorym somatycznie; Ciąża i poród , 1997 – 2000 r.
 • Szkoła USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii: Podstawy USG jamy brzusznej; Diagnostyka USG w pediatrii; Diagnostyka USG w chorobach przewodu pokarmowego, USG stawów biodrowych wg Grafa
 • Diplome Internationale de Therapeutique Homeopatique, 1996 – 1999 r.
 • Internationale Akademie fur Entwicklungs – Rehabilitation, Wczesna diagnostyka neurokinezjologiczna, Wprowadzenie do terapii wg Vojty, 1996 – 2000 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne – członek
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowe – członek
 • International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes – członek

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Doktor jest autorką monografii, publikacji w czasomismach polskich i o zasięgu międzynarodowym, a także wielu rozdziałów w podręcznikach naukowych.

button

Dr nauk med. Anna Krzentowska-Korek

button

 

 • Specjalista Endokrynolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Diagnostyka USG tarczycy

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 1999 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych, 2007 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych, 2011 r.
 • Specjalizacja: Specjalista endokrynlog, 2011 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera, staż podyplomowy, 1999 – 2001 r.
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Endokrynologii, 2000 – 2011 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne – członek
 • Polskie Towarzystwo Tyreologiczne – członek

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego oraz Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonograficznej, badanie USG tarczycy

 

ZAINTERESOWANIA MEDYCZNE:

 • Choroby przysadki i podwzgórza (głównie gruczolaki), choroby tarczycy, oftalmopatia Gravesa, choroby nadnerczy, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia funkcji tarczycy w ciąży, raki tarczycy.

button

Dr hab. med. Wacław Kuczmik

button

 

 • Specjalista Angiolog
 • Specjalista Chirurg Ogólny
 • Specjalista Chirurg Naczyniowy  
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Angologicznego

 

ZATRUDNIENIE:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 • Górnośląskie Centrum Medyczne, Szpital w Ochojcu, Oddział Chirurgii Ogólne, Naczyń, Angiologii i Fleblogii
 • Szpital Zakonu Bonifratów św. Jana Grandego w Krakowie

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne – prezes

 

button

Prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski

button

 

 • Specjalista Neurochirurg

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CM UJ,  Klinika Neurochirurgiczna – kierownik kliniki

 

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:

 • Wady rozwojowe  mózgowia oraz kanału kręgowego – rozszczepy czaszki i rdzenia kręgowego, przepukliny oponowo – rdzeniowe, inne wady uwarunkowane genetycznie
 • Neuroonkologia – guzy mózgu pierwotne i wtórne, nowotwory rdzenia i  kanału kręgowego, guzy podstawy czaszki
 • Wodogłowie wrodzone, pozapalne, pokrwotoczne, poguzowe, towarzyszące przepuklinie oponowo – rdzeniowej i innym wadą wrodzonym, następstwa wodogłowia
 • Chirurgia naczyniowa – tętniaki i naczyniaki inne wady rozwojowe naczyń mózgowych – kwalifikacja do leczenia operacyjnego
 • Padaczka – kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej, monitorowanie leczenia padaczki przy politerapii
 • Kraniostenozy i kraniosynostozy – różnicowanie wad, kwalifikacja do właściwego postępowania terapeutycznego.
 • Zespoły bólowe kręgosłupa – dyskopatia szyjna, piersiowa i lędźwiowa

button

Dr nauk med. Andrzej Machnik

button
 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

machnik

button

Dr nauk med. Leszek Malik

button
 • Specjalista Urolog
button

Dr nauk med. Magdalena Mikoś

button

 

 • Specjalista Radiolog i Diagnostyki Obrazowej
 • diagnostyka ultrasonograficzna 

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. od 2011 r. – starszy asystent

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski,  2000 r.
 • Studium Zarządzania i Biznesu, Zakład Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2006 r.
 • Specjalizacja: Specjalista w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 2008 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Samodzielnej Pracowni Radiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ, asystent i starszy asystent, od 2001 r.

 

STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE:

 • Szpitalu im. Dzieciątka Jezus w Rzymie 1998 r., praktyka
 • Letnia Szkoła Medyczna w Utrechcie 1999 r.
 • Kliniczny Szpital Uniwersytecki w Muenster 1999 r., praktyka

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Stawu Skokowego (PFAS)
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Sportowej (FIMS)
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Chrząstki (ICRS
 • Licencjonowany lekarz PZPN

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Stypendium naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Doktor jest autorką kilku publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.

 

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA:

 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy
 • USG ślinianek
 • USG węzłów chłonnych
 • USG zmian ogniskowych tkanek miękkich
 • USG Doppler tętnic domózgowych ( tętnic szyjnych i kręgowych )
 • USG Dopple żył kończyn dolnych
 • USG Doppler tętnic nerkowych
button

Dr nauk med. Olga Milczarek

button

 

 • Specjalista Neurolog
 • ultrasonografia dzieci

 

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CM UJ, Oddział Neurologii Dziecięcej – starszy asystent
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Klinika Chirurgii Dziecięcej Oddziału Neurochirurgii Instytutu Pediatrii – adiunkt

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2006 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Neurolog, 2013 r.
 • Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zarządzanie Służbą Zdrowia, 2009 r.
 • Studia Podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński, Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, 2015 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych

 

 

ODBYTE SZKOLENIA ORAZ KURSY:

 • Kurs – praktyczno – teoretyczne i praktyczne podstawy elektromiografii w normie i chorobach nerwowo – mięśniowych. Badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach transmisji nerwowo – mięśniowej. Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa 01.01.2015-31.03.2015
 • Szkolenie z zakresu EEG – Kurs podstawowy praktyczno – teoretyczny. Nr w Rej: EEG – 083/2013 – 2011-2013. W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG.
 • Szkolenie z zakresu potencjałów wywołanych – kurs teoretyczny – Nr w Rej.:PW-017/2012
 • Kurs – „Ultrasonografia w pediatrii- kurs teoretyczno – praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.” Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii,Zamość, 9-14.05.2010r.
 • Kurs – „Diagnostyka Dopplerowska naczyń krwionośnych, szyi, tętnic łuku aorty. Doppler przezczaszkowy” Roztoczńska Szkoła Ultrasonografii, Krasnobród, 01-07.06.2008 r.
 • SzkolenieTolochenaz, Szwajcaria, 24-25.09.2014, NIM Eclipse Neurophys Advance User Training
 • Szkolenie ISIN 2014 – Educational Course International Society of Intraoperative Neurophysiology, Istambuł, Turcja 23 – 25. 2014.
 • Szkolenie St. Louis, Washington University School of Medicine, 5-12.12.2014, szkolenie z zakresu neuromonitorigu w procedurze selektywnej rhizotomii grzbietowej.
 • Kurs „EvidenceBasedMedicine, czyli podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej”, rok akademicki 2003/2004r

 

PUBLIKACJA:

 • „Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego – studium przypadku”, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, Vol. 4; 1/2009, 36 – 42
 • „Pamięć operacyjna u dzieci z organicznym uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego – ujęcie neuropsychologiczne”, Neuropsychologia a Humanistyka, pod red. Maria Pąchalska, Grażyna Ewa Kwiatkowska; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej; 2010 Lublin: 135 – 144
 • „Pourazowy zespół Klüver – Bucy – opis i porównanie dwóch przypadków klinicznych”,„PostraumaticKlüver – Bucy Syndrom – description and comparision of twoclinialcases.” S. Kwiatkowski, A. Starowicz, O. Milczarek, A. Kułaga. Psychiatria Polska 2010, vol.44/3;
 • „Depresja w guzach mózgu i innych wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”, Wokół Depresji – problemy farmakoterapii depresji i innych współistniejących schorzeń, pod red. Dariusz Adamek, Gabriel Nowak, Wydawnictwo ZOZ UMEA Shinoda – Kuracejo; 2010 Kraków: 115 – 144
 • „Depresja-leczenie dostępnymi metodami neurochirurgicznymi i neuromodulacyjnymi”, Wokół Depresji – problemy farmakoterapii depresji i innych współistniejących schorzeń, pod red. Dariusz Adamek, Gabriel Nowak, Wydawnictwo ZOZ UMEA Shinoda – Kuracejo; 2010 Kraków: 205 – 235
 • „Wyniki wczesnego leczenia przepuklin oponowo – rdzeniowych”, Kwiatkowski S., Priefer W., Milczarek O., Solecka B., Kawecki Z., Grzegorzewski P., The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and RelatedResearch, 2010, 3 (19): 49-54
 • „Neuropsychological chatrcteristic of post-traumaticKlüver – Bucy Syndrom.”, Stanisław Kwiatkowski, Anna Starowicz, Olga Milczarek, Zdzisław Kawecki, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011; 4:59-65
 • Zespół Gilles’a de la Tourette’a – wyzwanie dla medycyny i neuropsychologii. Specyfika diagnozy, charakterystyka neuropsychologiczna i możliwości terapii.”Olga Milczarek, Anna Starowicz, Stanisław Kwiatkowski, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 142–150
 • „Zakotwiczenie rdzenia kręgowego u dzieci”, Kawecki Z., Fąfara A., Kwiatkowski S., Maryńczak L., Milczarek O., Kwiatkowski T., Herman-Sucharska I., Wojtak J., The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and RelatedResearch, The Joutnal of SpineSurgery, 2011, 1 (21): 39-48
 • „Guzy wewnątrzrdzeniowe pogranicza czaszkowo – szyjnego u dzieci” , Maryńczak L., Fąfara A., Kawecki Z., Kwiatkowski S., Milczarek O., The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and RelatedResearch, The Joutnal of SpineSurgery, 2011, 1 (21): 49-584
 • “Cerebellar cognitive affective syndrome CCAS” – a case report. Anna Starowicz-Filip, Olga Milczarek,  Stanisław Kwiatkowski, Barbara Bętkowska-Korpała,  Katarzyna Prochwicz, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2013; 3 : 57–644
 • „Rola móżdżku w regulacji funkcji poznawczych – ujęcie neuropsychologiczne”Anna Starowicz-Filip, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski, Barbara Bętkowska-Korpała, Paula Piątek, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2013; 8, 1: 24–31
 • „ Analiza wytycznych dotyczących postępowania w lekkich i średniociężkich urazach głowy u nieletnich w latach 2000- 2012. Czy istnieje możliwość ujednolicenia wskazań do wykonywania badań obrazowych?”, Patrycja Radecka, Stanisław Kwiatkowski, Olga Milczarek. Ostry Dyżur 2013; 6(3): 99-104
 • „Preliminary Study of Autologous Bone Marrow Nucleated Cells Transplantation in Children With Spinal Cord Injury.”Danuta Jarocha, Olga Milczarek, Zdzislaw Kawecki, Anna Wendrychowicz, Stanislaw Kwiatkowski, Marcin Majka. Stem Cell TranslationalMedicine, 2014, 3:1-10
 • „Rzadki przypadek pękniętego tętniaka mykotycznego u dziecka – postepowanie w przypadku podejrzenia krwawienia śródczaszkowego z pękniętej malformacji naczyniowej” „Rarecase of childrenrupturedmycotic aneurysym- evaluation of treatment in intracranialhemorhagefollowed by rupturedaneurysm. Olga Milczarek, Monika Bauchrowicz, Stanisław Kwiatkowski, Agata Hałabuda, Anna Starowicz Filip, Dariusz Adamek.2014 7(2):59-62
 • „Schizencephaly—diagnostics and clinical dilemmas”. Agata Halabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek, Olga Milczarek, Aleksandra Gergont. ChildsNervous System; 2015 (31): 551-556
 • „Continuous Improvement After Multiple Mesenchymal Stem Cell Transplantations in Patient With Complete Spinal Cord Injury”. Danuta Jarocha, Olga Milczarek, Anna Wędrychowicz, Stanisław Kwiatkowski, Marcin Majka, Cell Transplantation, 2015; 24
 • The visuospatial functions in children after cerebellar low-grade astrocytoma surgery: A contribution to the pediatric neuropsychology of the cerebellum. Anna Starowicz-Filip1, Adrian Andrzej Chrobak, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski. Journal of Neuropsychology, Article first published online: 7 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jnp.12093
 • Urazy czaszkowo-mózgowe doznane pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9-18 lat – wciąż aktualny problem współczesnej opieki pediatrycznej. Olga Milczarek , Stanisław Kwiatkowski , Anna Starowicz-Filip. Standardy Medyczne/ Pediatria; 2016 (13):397-406
 • An arachnoid cyst with intracystic hemorrhage. Rare complications of a common CNS lesion. Krwawienie do torbieli pajęczynówki. Rzadkie powikłania częstej zmiany OUN. Agata Hałabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek, Olga Milczarek. DOI: 10.20966/chn.2015.48.342. Neurologia Dziecięca 2015; 24, 48: 43-4

 

button

Dr nauk med. Agnieszka Morawska-Wiatr

button

 

 • Specjalista Otolaryngolog
 • diagnostyka ultrasonograficzna głowy i szyi

 

WYKSZTAŁECENIE:

 • Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Lekarski, 2001 r.
 • Staż podyplomowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, 2002 r.
 • Specjalizacja: Specjalista otolaryngolog, 2009 r.
 • Tytuł: doktor nauk medycznych, 2013 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii, 2009 r. – starszy asystent
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii, 2003 – 2009 r. – lekarz rezydent
 •  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poradnia Laryngologiczna, 2004 – 2010 r.

 

ZAKRES ZABIEGÓW:

 • Badanie laryngologiczne sportowe: 80 zł
 • Badanie wysiłkowego dla nauczycieli z EndoVieverem / bez EndoVievera: 190 zł / 90 zł
 • Krioterapia małżowin nosowych: 200 zł
 • Wymrażanie zmian w obrębie nosa i jamy ustnej: 100 zł – 200 zł
 • Wyłuszczenie kamienia przewodów ślinianki podrzuchwowej: 500 zł
 • Wycięcie wędzidełka wargi lub języka: 200 zł
 • Pobranie wycinka ze skóry lub śluzówek: 300 – 600 zł
 • Punkcja zatok jednostronna: 300 zł
 • Punkcja zatok dwustronna: 400 zł
 • Wycięcie zmiany z jamy ustnej, nosa i gardła: 300 zł – 600 zł
 • Nacięcie ropnia okołomigdałkowego: 300 zł
 • Odwarstwienie śluzówki przegrody nosa: 180 zł
button

Dr nauk med. Marcin Misztal

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Angiolog
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna Tętnic i Żył
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

EDUKACJA:

 • Uniwerstet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział lekarski, 1999 r.
 • Kształcenie podyplomowe: Śląska Akademia Ekonomiczna, Kolegium Zarządzania, „Ubezpieczenie zdrowotne”, 2001 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych, 2007 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych, 2008 r.
 • Specjalizacja: Specjalista angiolog, 2011 r.

 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:

 • Szpital Kliniczny w Zabrzu, asystent, 2001 r.
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii, asystent, od 2002 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń, wykonywanie badań  zabiegów inwazyjnych oraz praca w zespole zawałowym, od 2003 r.

 

SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIA:

 • Inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca
 • Inwazyjna diagnostyka i leczenie miażdżycy tętnic obwodowych: szyjnych, tętnic kończyn dolnych
 • Zaburzenia krzepnięcia, stany nadkrzepliwości

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Towarzystwo Internistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne

button

Dr nauk med. Sławomir Mrozicki

button
 • Specjalista Urolog
 • Konsultacje do operacji prostaty w trybie 1 dnia laserem BPH
 • Specjalista terapii laserowej usuwania prostaty ( metoda GreenLight)

mrozicki

button

Dr nauk med. Jacek Myć

button
 • Specjalista Kardiolog/Inwazyjny
 • Diagnostyka Echokardiograficzna
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

Przebieg pracy zawodowej

specjalizacja II° choroby wewnętrzne
specjali zacja z kardiologii

Przebieg pracy naukowej

studia doktoranckie
zakończona obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych

Staże naukowe i doskonalenie zawodowe

staż w Hen-med Arbeteszentrum NRW,Niemcy (18 m-cy)
staż podyplomowy Hen-medKreslanzentrum, Niemcy (12 m-cy)
1 miesięczne staże w szpitalach w Wielkiej Brytanii

Członkostwa Towarzystw Naukowych i organizacjach

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Towarzystwo Internistów Polskich

Doświadczenie zawodowe

Zajmuje sie echokardiologią od 14 lat (przezklatkowa, przezprzełykowa, śródsercowa) w Klinice pracuje od 13 lat

Zainteresowanie pozanaukowe

podróże, języki obce, interesujące książki

button

Dr nauk med. Tomasz Myrdko

button
 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg Ogólny I st.

Przebieg pracy naukowej

1987 – 1993 – studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum
W trakcie studiów praca w studenckim kole naukowym przy Klinice kardiochirurgii w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej

od 1993 – zatrudniony w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii KSS im. Jana Pawła II

Staże naukowe i doskonalenie zawodowe

1997 – specjalizacja z chirurgii ogólnej
2000 – staż w Klinice Kardiochirurgii w Bad Neustadt (Niemcy)
2004 – specjalizacji z kardiochirurgii 2008 – tytuł doktora nauk medycznych

Doświadczenie kliniczne

16 lat pracy w Klinice Kardiochirurgii

Członkostwa Towarzystw Naukowych

Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Zainteresowania pozazawodowe

turystyka górska, pływanie

Ulubiona książka, film

literatura historyczna, religijna

Motto życiowe

ciężką i uczciwą pracą osiąganie profesjonalizmu

button

Dr n.med. Paweł Nastałek

button
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista Chorób Płuc

Urodzony w 1980 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku.

Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie gdzie pracuje nieprzerwanie od 2006 roku. Asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ od 2007 roku.

W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.  W 2012 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. W 2015 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych –  praca doktorska pt. ,,Wykorzystanie 24-godzinnego monitorowania akcji serca metodą Holtera w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych chorych z ciężką postacią obturacyjnego bezdechu sennego’’. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty  chorób płuc.

Od początku swojej pracy klinicznej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu. W jego codziennej praktyce klinicznej szczególne miejsce zajmuje opieka nad pacjentami w stanach nagłych, z ostrą i przewlekłą niewydolnością oddechową leczonych metodami nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Jako asystent naukowo-dydaktyczny prowadzi zajęcia praktyczne przy łóżku pacjenta z zakresu chorób wewnętrznych i chorób płuc ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ wprowadzając adeptów zawodu lekarza w świat praktyki klinicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (Sekcja Zaburzeń Oddychania w czasie snu oraz Intensywnej Terapii i Rehabilitacji) oraz Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS). Autor i współautor wielu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach medycznych.

Jako sekretarz Małopolskiej Fundacji Pulmonologii zaangażowany w działalność społeczną i edukacyjną w dziedzinie schorzeń układu oddechowego.

button

Dr nauk med. Grzegorz Nawrotek

button
 • Specjalista Nefrolog i Pediatra
button

Dr nauk med. Anetta Pawluś

button
 • Specjalista Reumatolog

pawlus2

button

Dr nauk med. Artur Pietrucha

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Diagnostyka i Leczenie Omdleń
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

pietrucha_artur

button

Dr nauk med. Beata Pietrucha

button
 • Specjalista Kardiolog Dziecięcy
 • Diagnostyka Echokardiograficzna

Wykształcenie:

 • 1979-1983 I Liceum Ogólnokształcące im.Nowodworskiego w Krakowie
 • 1989 rok – ukończyłam Akademię Medyczną w Krakowie
 • 1994 – specjalista I stopnia z pediatrii
 • 2001 – specjalista II stopnia z pediatrii
 • 2003 -doktor nauk medycznych Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • 2006 – specjalizacja z kardiologii dziecięcej
 • 2007 – tytuł „European Cardiologist” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Miejsce zatrudnienia :

starszy asystent Kliniki Kardiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Wielicka 265 – od października 1989 r

Główne zainteresowania zawodowe :

 • Diagnostyka nieinwazyjna wad wrodzonych serca
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu
 • Zaburzenia rytmu serca u dzieci z wrodzonymi wadami serca.
 • Długoterminowe prowadzenie pacjentów po operacjach złożonych wad serca
 • Diagnostyka utrat przytomności

Przynależność do towarzystw medycznych i naukowych

 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego European Society of Cardiology
 • International Society for Holter and Non-Invasive Electrocardiology
button

Dr nauk med. Dariusz Plicner

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg Ogólny I st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, 1997 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chirurg ogólny, 1999 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2005 r.
 • Specjalizacja: Specjalista kardiochirurg, 2009 r.

 

DOŚWIADCZNIE ZAWODOWE I STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, staż podyplomowy
 • Deutsches Hertzzentrum w Berlinie, staż kliniczny
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, od 1997 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

 

PUBLIKACJE:

 • Pan Doktor jest autorem i współautorem prawie 80 prac i doniesień naukowych. Recenzent Interactive Cardiovascular and thoracic Surgery

 

button

Nasi specjaliści

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
button

Dr nauk med. Ewa Rutkowska

button

 

 • Specjalista Dermatolog i Wenerolog II st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie
 • Specjalizacja: Specjalista Dermatolog I  i II st.

 

button

Dr nauk med. Zbigniew Samitowski

button
 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg ogólny II st.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum UJ w Krakowie, 1978 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chirurg ogólny I st., 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista kardiochirurg II st., 1992 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznycj, 1998 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 1978 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ, asystent, 1980
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ, starszy asystent, do 1992 r.
 • Pracownia Krążenia Pozaustrojowego Kliniki, kierownik, 1984 r.
 • Oddział Operacyjny i Pracowni Krążenia Pozaustrojowego, kierownik, 2002 r.

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • Kopenhaga, Dania – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Lund, Szwecja – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Pescara, Włochy – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego w chorobie wieńcowej z zastosowaniem kardioplegii krwistej
 • Antwerpia, Belgia – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Malta – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Lwów, Ukraina – wykonywanie operacji wieńcowych i szkolenie kardiochirurgów w klinice lwowskiej
 • Paryż, Francja – szkolenie w zakresie operacji naprawczych i wszczepiania zastawek biologicznych
 • Liczne szkolenia w kraju m.in. w zakresie plastyk zastawek
 • Udziały w licznych zjazdach krajowych i zagranicznych z prezentacja prac własnych

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Torako-kardiochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Czynny udział w Izbach Lekarskich
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • rozpoczęcie i kontynuacja programu autotransfuzji w kardiochirurgii, 1984 r.
 • nagroda III stopnia Rektora CM UJ Kraków za osiągnięcia naukowe, 1988 r.
 • nagroda naukowa II stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 1988 r.
 • odznaka „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa, 2007 r.
 • odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” Ministra Zdrowia, 2008 r.

 

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE:

 • pełny zakres operacji kardiochirurgicznych i naczyniowych
 • pełna rewaskularyzacja wieńcowa
 • operacje wieńcowe bez krążenia pozaustrojowego
 • tętniaki aorty – głęboka hypotermia
 • zaawansowane wady zastawkowe i zapalenie wsierdzia
 • operacje wad wrodzonych u dorosłych
 • operacje nagłe w kardiochirurgii
 • chirurgia naczyniowa – tętniaki, niedokrwienia kończyn, operacje tętnic szyjnych
 • prowadzenie krążenia pozaustrojowego i ochrona narządowa
 • autotransfuzja

button

Dr nauk med. Tomasz Senderek

button

Wykształcenie:

 • 2002 – matura w III Liceum Ogólnokształcącym  im. J. Kochanowskiego w Krakowie.
 • 2008 – dyplom Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2009 – Lekarski Egzamin Państwowy
 • 2010 – Rozpoczęcie specjalizacji z Kardiologii w trybie rezydentury

Doświadczenie zawodowe:

 • Szkoła Pracowników Służb Społecznych i Medycznych nr 3 w Krakowie – nauczyciel Ratownictwa Medycznego
 • Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie – lekarz stażysta
 • Współautor publikacji w czasopismach medycznych z zakresu kardiologii
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Klinika Chorób Serca i Naczyń- lekarz rezydent

Dodatkowe umiejętności:

 • Próby wysiłkowe
 • Próby spiroergometryczne
 • Scyntygrafia serca
 • Kontrola i programowanie wszystkich kardiostymulatorów ( ROZRUSZNIKI, KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ICD, RESYCHRONIZATORY CRT)Leczenia uzależnienia od tytoniu w ramach kardiologii prewencyjnej.
 • USG naczyń
 • ECHO serca

Znajomość języków obcych:

 • Angielski- poziom zaawansowany (ogólny i medyczny),
 • Niemiecki- poziom średnio-zaawansowany,
 • Szwedzki- poziom podstawowy,

Aktywność społeczna i działalność charytatywna:

 • Organizowałem oraz prowadziłem kurs tańca dla dzieci.
 • Delegat na zjazd okręgowej izby lekarskiej w Krakowie.
 • Pracowałem, jako wolontariusz w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
 • Brałem udział w obsłudze medycznej obchodów dnia serca.

Zainteresowania pozamedyczne:

 • Podróże
 • Sport
 • Literatura
 • Języki obce

Zainteresowania medyczne:

 • Zaburzenia rytmu serca (elektrofizjologia – ablacje)
 • Zaburzenia przewodzenia (wszelkiego typu rozruszniki)
 • Nabyte wady zastawkowe serca ( echokardiografia)
 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych
 • Nadciśnienie tętnicze
button

Dr Guido Libondi

button
 • Specjalista Chirurg Plastyczny
 • Chirurgia Onkoplastyczna
 • Rekonstrukcja Piersi
button

Dr nauk med. Dorota Sobczyk

button
 • Specjalista Kardiolog
 • Diagnostyka Echokardiograficzna
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

Specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych

Specjalista kardiolog

Doktorat z zakresu kardiologii

Kierownik Zespołu Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Duże dośw iadczenie w konsultacjach i prowadzeniu pacjentów:
– z niewydolnością serca,
– po przeszczepach serca,
– z wadami serca,
– po operacjach kardiochirurgicznych.

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badan diagnostycznych:

– badania echokardiograficzne,
– próby wysiłkowe,
– 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera

3-miesięczny staż w Baylor College of Medicine Echocardiography Laboratory, Houston, USA

Znajomość języków obcych:
j.angielski – biegła
j.rosyjski – dobra,
j.francuski – dobra

button

Dr nauk med. Robert Sobczyński

button
 • Specjalista Kardiochirurg

Przebieg pracy naukowej

1988 – 1994 r. – studia na Wydziale Lekarskim A.M. w Łodzi
1994 r. – dyplom lekarza medycyny
2001 r. – tytuł doktora nauk medycznych

Przebieg pracy zawodowej

1998 r. – specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
2006 r. – specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii

Staże naukowe i doskonalenie zawodowe

Manitoba Cardiac Sciences Program, Department of Cardiac Surgery, The University of Manitoba, Kanada, 1998 (staż kardiochirurgiczny)
“Mitralklappenerkrankungen: Interdisziplinare Diagnostik und Therapie”, Herz- und Gefass-Klinik GMBH Bad Neustadt, Niemcy, 2002
Deutsches Herzzentrum Berlin, Niemcy, 2004 (staż kardiochirurgiczny)
Advances Techniques in Cardiac Surgery, The European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Kraków, 2006
Advances Techniques in Cardiac Surgery, The European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Kraków, 2007
Vienna Interdisciplinary Symposium on Aortic Repair- VISAR, Wiedeń, Austria, 2009
Symposium on Aortic Valve Reconstructive Surgery. Leaflet and root: an integrated functional surgical approach, Bruksela, Belgia, 20010
The University of Washington School of Medicine, Rocky Mountian Valve Symposium, St. Patrick Hospital, USA, 2010
Postgraduate Course of EACTS, Genewa, Szwajcaria, 2010
Techno-College of EACTS, Genewa, Szwajcaria, 2010
Liczne krajowe kursy i szkolenia specjalistyczne w zakresie kardiologii I kardiochirurgii

Członkostwa Towarzystw Naukowych

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Kardio – Torakochirurgów
Towarzystwo Chirurgów Polskich

Doświadczenie kliniczne

Pełny zakres operacji w kardiochirurgii dorosłych
Zabiegi kardiologiczno-kardiochirurgiczne (procedury hybrydowe)

Zainteresowania kliniczne

Chirurgia nagłych stanów kardiologicznych
Operacje hybrydowe, implantacje stentgraftów aortalnych (tętniaki aorty brzusznej i piersiowej)
Operacje małoinwazyjne (z minidostępu)

Zainteresowania pozazawodowe

Malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa
Sporty zimowe i wodne

Ulubiona książka

Richard M. Watt: „Gorzka chwała” oraz cała twórczość Arturo Pereza-Reverte

Ulubiony film

Giuseppe Tornatore – „1900: człowiek legenda” ,
Brad Silberling- „Miasto aniołów”

Motto życiowe

Dum spiro, spero!

sobczynski2

button

Dr nauk med. Danuta Sorysz

button
 • Specjalista Kardiolog.
 • Diagnostyka Echokardiograficzna.
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

Przebieg pracy zawodowej:

Dyplom lekarski:
1995  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,

Specjalizacje:
2000 – I stopień z zakresu Chorób Wewnętrznych
2004 – II stopień z zakresu Chorób Wewnętrznych
2008 – specjalizacja z kardiologii

Doktorat:
2003 – „Wpływ przezskórnej angioplastyki wieńcowej na funkcję aparatu mitralnego u chorych z chorobą niedokrwienną serca”, Collegium Medicum UJ;

Miejsce pracy:
II Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

Staże zagraniczne:
1992, 1993- Klinika w Ottignies (Belgia)
1994 – Klinika Uniwersytecka Saint Luc w Brukseli
w latach 1994-1997- 10 miesięcy w Klinice Uniwersyteckiej Mont Godinne (Belgia)- Oddział Kardiologii, Pracownia echokardiograficzna: nauka a następnie samodzielne wykonywanie badań transtorakalnych, przezprzełykowych, echokardiograficznych prób obciążeniowych, badań śródoperacyjnych oraz w Oddziale Intensywnej Terapii.
1999- Grac, Austria- szkolenie w zakresie przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
2008- Frankfurt, Niemcy- szkolenie w zakresie przezskórnej implantacji zastawki aortalnej

Członkostwo:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
Sekcja Echokardiografii PTK,
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Echokardiograficzne

Poszerzanie wiedzy:
udział w krajowych i zagranicznych zjazdach oraz kursach doskonalących jako uczestnik oraz wykładowca

Zainteresowania zawodowe:
wady wrodzone i nabyte serca oraz przezskórne metody ich leczenia, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze

Prywatnie:
mama dwóch córek, no i oczywiście żona. Wolny czas poświęcam dzieciom i staram się stworzyć dla Nich ciepły dom. Razem zajmujemy się naszym ogródkiem, jeździmy na rowerach, nartach, chodzimy na basen.

button

Dr nauk med. Agnieszka Stąpór

button
 • dietetyk
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • doradztwo żywieniowe/dietoterapia

 

ZATRUDNIENIE:

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum UJ, Klinika Chorób Metabolicznych

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • terapia otyłości i nadwagi
 • prowadzenie diet u ciężarnych z cukrzycą
 • dieta spostowców, pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, reumatologicznych, pulmonologii i innych
 • dietoterapia i doradztwo żywieniowe
 • leczenie w anoreksji, bulimii i w kompulsywnym stylu odżywiania, żywienie po leczeniu bariatrycznym
 • ustalanie dietoterapii u dzieci po 3 roku życia ( leczenie nadwagi i innych zaburzeń)
 • poradnictwo okołooperacyjne

button

Dr nauk med. Maciej Stąpór

button

 

 • Specjalista Kardiolog
 • Akredytowany Echokardiografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział lekarski – 2005 r.
 • Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, studia w ramach Programu Wymiany Studenckiej Socrates – Erasmus, 2004 – 2005 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych – 2011 r.
 • Specjalizacja: specjalista kardiolog – 2014 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, staż podyplomowy, 2006 r.
 • Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
 • Royal Hampshire Country Hospital, Winchester, Wielka Brytania, 2007 – 2011 r.
 • Yeovil District Hospital, Yeovil, Somerset, Wielka Brytania, 2007 – 2011 r.

 

ODBYTE SZKOLENIA:

 • Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki USG (PTU), 2007 r.
 • Podstawy echokardiografii (PTU), 2008 r.
 • Podstawy diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych (PTU), 2009 r.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • próby wysiłkowe, badania ergospirometryczne oraz holterowskie
 • echokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa, trójwymiarowa i obciążeniowa
 • wczesna i odległa opieka nad pacjentami po ostrych zespołach wieńcowych
 • przygotowanie i okołooperacyjne prowadzenie pacjentów kardiochirurgicznych
 • kwalifikacje do zabiegów strukturalnych (przezskórna wymiana zastawki aortalnej TAVI, przezskórna plastyka zastawki mitralnej systemem MitraClip)
 • optymalizacja pracy urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia (LVAD)
 • członek wielospecjalistycznego zespołu HeartTeam (KardioGrupa)

 

PRZYNALEZNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • European Society of Cardiology – członek

 

PUBLIKACJE:

Dr nauk med. Maciej Stąpór napisał 7 prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zachodnich czasopismach medycznych.

button

dr nauk med. Wiesław Sthrom

button
 • Specjalista Neurochirurg

Ordynator Oddziału Neurochirurgii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie

button

Dr Agnieszka Szadurska

button
button

Dr nauk med. Monika Ścibor

button

 

 • Specjalista Alergolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Specjalistyczny im. Dietla, Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Poradnia Alergologiczna, od 2013 r.
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2002 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych, 2004 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Alergolog, 2013 r.

 

DYDAKTYKA:

 • Uniwersytet Jagielloński, koordynator przedmiotu „Patologia”, kierunek Zdrowie Publiczne
 • Uniwersytet Jagielloński, koordynator przedmiotu „Choroby o znaczeniu społecznym”, kierunek Zdrowie Publiczne
 • Uniwersytet Jagielloński, koordynator przedmiotu „Zdrowie publiczne”, Wydział Lekarski

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne – członek
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej – v-ce przewodnicząca

 

button

Dr hab. med. Karol Wierzbicki

button

 

 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Transplantolog Kliniczny

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczy Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, od 1998 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zespół Przeszczepowy, kierownik, od 2009 r.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1992 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2003 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg, 2009 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Transplantologii Klinicznej, 2013 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, asystent naukowy, 2002 – 2009 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, adiunkt, od 2009 r.

 

STAŻE, SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • Herz Und Diabeteszentrum Northein – Westfalen Bad Oyenhausen
 • Universitatsklinik Fur Chirurgie Abteilung F. Herz – U. Toraxchirurgie HLTX, Wiedeń
 • Ukończenie dyplomowawanego, dwuczęściowego, międzynarodowego prestiżowego kursu, „The Hesperis Course” obejmującego całość zagadnień z zakresu transplantologii klinicznej
 • Ukończenie dwóch części kursu z zakresu kardiochirurgii organizowanego przez European School For Cardio – Thoracic Surgery, Bergamo
 • Donor Action Training Worshop
 • „The Transfer of Knowledge and Technical Skills to the Young Cardio-Thoracic Surgeons, Bergamo
 • „Postgraduate Course” organizowanym przez European Association for Cardio – Thoracic Surgery (EACTS)

 

PUBLIKACJA:

 • Pan Docent Wierzbicki jest autorem lub współautorem 273 uwzględniając wszystkie kategorie opracowań naukowych. Łączna ilości prac, bez rozdziałów i streszczeń ze zjazdów obejmuje 74 pozycje.

 

button

Dr nauk med. Janusz Włodarczyk

button

 

 • Specjalista Chirurg Ogólny
 • Specjalista Torakochirurg
 • Specjalista Onkolog
 • Chirurg Endokrynologiczny / Onkologiczny

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ogólnej, 1995 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1997 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Torako-chirurg, 1999 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Onkolog

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, 1995 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, zastępca ordynatora, 2005 – 2009 r.
 • Uniwersytet Jagielloński CM UJ, 2010 r., adiunkt

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Klinika Chorób Wewnętrznych (Prof. H. Selmair / Prof. Dr. J. Ohlen), 1988 r., Monachium / Wartenberg
 • Szpital Akademicki w Worms ( Prof. H. Bindewald), 1992 r.
 • Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Prof. J.R. Siewert), Klinika Chirurgii Ogólnej, 1993 r., staż kliniczny

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Endoskopowej (EAES)
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Klatki Piersiowej (ESTS)
 • Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
button

Dr hab. med. Jarosław Zalewski

button
 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

Wykształcenie:

 • 10/1991 – 06/1997 studia medyczne – Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ
 • 07/2006 – obrona pracy doktorskiej

Praca zawodowa:

 • Aktualnie: lekarz, starszy asystent
 • Od 1999 do 09/2011 zatrudniony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń, adres: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
 • Od 10/2011 zatrudniony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Oddziale Klinicznym Kliniki Choroby Wieńcowej i w Klinice Choroby Wieńcowej UJ CM, adres: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
 • 11/2004 Specjalizacja z chorób wewnętrznych,
 • 11/2007 Specjalizacja z kardiologii.

Nagrody i stypendia:

 • 2008 I nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za najlepszą polską pracę o tematyce kardiologicznej opublikowaną w piśmiennictwie światowym w 2007 r.
 • 2008-2009 stypendium KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Szpital Uniwersytecki w Leuven, Belgia,
 • 2009-2011 grant na kontynuację stypendium KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Szpital Uniwersytecki w Leuven, Belgia,

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • 1/ Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • 2/ Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • 3/ Towarzystwo Internistów Polskich

 

 

button

Dr nauk med. Jakub Zasada

button

 

 • Specjalista Chirurg Naczyniowy/Ogólny
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna Tętnic i Żył
 • Biopsja Grubo i Cienkoigłowa
 • Skleroterapia Żylaków

 

EDUKACJA:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicium, Wydział Lekarski, dyplom lekarza medycyny, 2001 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2009 r.
 • Specjalizacja: specjalista chirurg ogólny, 2011 r.
 • Specjalizacja: specjalista chirurg naczyniowy, 2014 r.

 

ZATRUDIENIE:

 • Specjalistyczny Szpital Jana Pawła II w Krakowie, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Szpital Uniwersytecji CM UJ, staż podyplomowy
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ w Krakowie,  II Klinika Chirurgii, asystent, 2004 – 2009 r.
 • Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie, 2006 – 2008 r.
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, SOR, od 2008 r.
 • SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Oddział Chirurgii Ogólnej, 2009 – 2011 r.
 • SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Pogotowie Ratunkowe, 2010 – 2011 r.

 

PUBLIKCJE:

Autor lub współautor 16 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz 35 doniesień naukowych, które były prezentowane na polskich i zagranicznych konferencjach.

 

button

Dr nauk med. Maria Krystyna Walas

button

 

 • Specjalista Chirurg II st.
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna Narządów Miękkich
 • Certyfikat PTU

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Katedra Kliniki i Chorób Metabolicznych
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Kierownik Pracownik USG

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Boston University Hospital
 • Harlev Hospital w Kopenhadze

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, od 1996 r. – sekretarz zarządu

 

OTRZYMANE WYRÓŻNIENIA:

 • medal PTU za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii, 2010 r.

 

DYDAKTYKA:

 • Pani Doktor jest autorką monografii „Ultrasonografii śledziony”, współautorką wielu książek m. in. „Pomiary w ultrasonografii”,  „Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej”, „Diagnostyka ultrasonograficzna w ostrych chorobach jamy brzusznej”, „Standardy badań ultrasonograficznych”. Autorka licznych prac naukowych, doniesień i wystąpień w dziedzinie ultrasonografii pęcherzyka i dróg żółciowych, wątroby, nadnerczy, śledziony i węzłów chłonnych.

 

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA:

 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy
 • USG ślinianek
 • USG węzłów chłonnych
 • USG zmian ogniskowych tkanek miękkich

 

button

dr nauk med. Elżbieta Wójcik

button

 

 • Specjalista Kardiolog Dziecięcy
 • diagnostyka echokardiograficzna
 • kardiologia prenatalna
button

Lek. med. Aneta Bielińska

button
 • Specjalista Reumatolog

Dyplom

2000r. lekarz medycyny (ukończony Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Specjalizacje

specjalista chorób wewnętrznych (II stopnia) 2007r.

specjalista reumatolog 2012 r.

Zatrudnienie

Od 2002 r. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych – Oddział Reumatologii (ul. Śniadeckich 10), Szpital Uniwersytecki w Krakowie.  Reumatologiczna Poradnia Przykliniczna.

Od 2007r. asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Reumatologii i Balneologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Innowacyjnych Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – prowadzenie badań klinicznych, nowoczesne terapie chorób reumatycznych.

W swojej pracy łączę codzienną opiekę nad pacjentami (w ramach oddziału szpitalnego i przychodni) z nauczaniem medycyny studentów i przyszłych lekarzy.

Doskonalenie zawodowe:

Przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

10 th EULAR Postgraduate Course in rheumatology (2008 r)

Kurs z ultrasonografii narządu ruchu (stopień podstawowy i średniozaawansowany) PTR

Doświadczenie w terapii chorób reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem:

Choroby zapalne stawów (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, spondyloartropatie).

Leczenie biologiczne w chorobach zapalnych stawów.

Choroby układowe tkanki łącznej (toczeń układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe, MCTD)

Zapalenie naczyń.

Osteoporoza kobiet i mężczyzn (profilaktyka i leczenie)

Dna moczanowa

Choroba zwyrodnieniowa stawów  i kręgosłupa.

Przeciążenia układu ruchu. Ból kręgosłupa.

Polimialgia reumatyczna

Fibromialgia

Objaw Raynaud’a.

Prowadzę kwalifikację i przeprowadzam zabiegi radioizotopowej synowektomii stawów.

Miejscowe podania leków (dostawowe, tkanki miękkie).

Planowanie zabiegów fizykoterapii w chorobach reumatologicznych.

button

Lek. med Marta Swarowska – Skuza

button

 

 • Specjalista Neurolog

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2009 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Neurologii

 

PUBLIKACJE:

 • Pani Doktor jest autorką cyklu publikacji, stanowiących spójny tematycznie zbiór prac naukowych, w których badano prognostyczne znaczenie fibrynogenu w udarze niedokrwiennym mózgu.

 

Pani doktor z dużym zaangażowaniem podejmie się diagnostyki i leczenia różnych schorzeń układu nerwowego. Do najczęstszych chorób układu nerwowego należą: bóle głowy np. migrena, zaburzenia napadowe np. padaczka, choroby złącza nerwowo- mięśniowego np. miastenia, udary mózgu i rdzenia kręgowego, zespoły otępienne np. choroba Alzheimera, choroby układu pozapiramidowego np. choroba Parkinsona, drżenie samoistne, dystonia, guzy mózgu i rdzenia np. oponiaki, glejaki.

button

lek. med Anna Furman – Niedziejko

button
button

Lek. med. Barbara Bulwa

button
 • Specjalista Chorób Płuc
 • Specjalista Pediatra II st.

Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Strzeleckiej w Krakowie

Zakres usług

Dzieci/ Dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego

 • Astma,
 • POCHP,
 • nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych
 • przewlekły kaszel,
 • przewlekły katar
 • duszność
button

Lek. med. Witold Serafin

button

 

 • Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • USG narządów ruchu

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpitala Specialistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii – starszy asystent

 

ZAKRES KONSULTACJI I ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH:

 • USG stawów
 • Injekcje z kwasu haialuronowego – Preparat Synvisc One
 • blokada okołokręgosłupowa
 • blokada standardowa
 • zapalenie kości
 • wady kręgosłupa
 • choroby zwyrodnieniowe
 • dysplazja stawu biodrowego
 • dyskopatia
 • osteoporoza
 • artroza
 • ból kręgosłupa
 • skręcenie stawu
 • wady postawy
 • złamania kości
 • złamania kości nadgarstka
 • złamania kości przedramienia
 • złamania kości śródręcza i palców ręki
 • złamania kości śródstopia i palców stóp
 • złamania miednicy
 • złamania żeber
 • złamanie obojczyka
 • złamania kręgosłupa
button

lek. med. Karolina Golińska-Grzybała

button
button

Lek. med Maria Klimaszewska-Rembiasz

button

 

 • Specjalista Alergolog
 • Specjalista Pediatra

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1980 r.
 • Specjalizacja: Specjalista pediatra I st., 1986 r.
 • Specjalizacja: Specjalista pediatra II st., 1989 r.
 • Specjalizacja: Specjalista alergolog II st., 2000 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Poradnia i Oddział Alergologii Dziecięcej – zastępca ordynatora ds. Alergologii Oddziału Pediatrycznego Dzieci Straszych, od 2006 r.
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Poradnia Alergologiczna, kierownik, od 2001 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZADOWOWE:

 • Szpital Uniwersytecki w Rochester NY USA, stażystka, 1992 r.
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, starszy asystent, 1986 – 1989 r.
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,  młodszy asystent, 1982 – 1986 r.

 

button

Lek. med. Krzysztof Bury

button

 

 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Wydział Lekarski, 2002 – 2004 r.
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2004- 2008 r.
 • Szpital Miejski im. G. Narutowicza w Krakowie, Staż podyplomowy, 2008 – 2009 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia, Studia podyplomowe: Badania Kliniczne – metodologia, organizacja
  i zarządzanie, 2012 / 2013 r.
 • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych, 2015 r.
 • Specjalizacja z Kardiologii (w trakcie, planowany termin zakończenia kształcenia specjalizacyjnego – 08.2018 r.)
 • Stopień naukowy: otwarty przewód doktorski z  nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski
 • Certyfikat uprawniający do wykonywania badań iGenesis, DF Medica Polska

 

ZATRUDNIENIE:

 • Młodszy specjalista – Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Dział Kontroli i Nadzoru, 2009 / 2010r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej, Młodszy asystent rezydent, 2010 – 2015 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Starszy asystent, od 2015 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
 • Sekcja Niewydolności Serca PTK
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
 • Asocjacja Niewydolności Serca ESC
 • Towarzystwo Internistów Polskich

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 • European Society of Cardiology EURObservational Research Programme: The Heart Failure Pilot Survey, 2010 – 2011r. , Badacz
 • European Society of Cardiology EURObservational Research Programme: The Heart Failure Long Term Registry, 2012 r. – nadal, Badacz
 • Współbadacz oraz Koordynator w badaniach klinicznych od 2010r: kardiologia, diabetologia.

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • I nagroda w sesji Kardiologii na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w 2007 roku za pracę „ Wpływ cukrzycy na wydolność wysiłkową mierzoną testem spiroergoemtrycznym u pacjentów z niewydolnością serca”
 • I nagroda w sesji Kardiologii na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w 2008 roku za pracę „Prewencja nadciśnienia tętniczego – ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych”.
 • I nagroda w sesji Kardiochirurgii na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w 2008 roku za pracę „Obserwacja odległa pacjentów z nawrotem dolegliwości stenokardialnych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego – ocena śmiertelności i skuteczności leczenia”.
 • III nagroda podczas XXII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku w 2008 roku za pracę „Prewencja nadciśnienia tętniczego – ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych”.
 • W 2008 roku dyplom za wieloletnią współpracę na rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM w Krakowie.

 

PUBLIKACJE:

Współautor 4 prac opublikowanych w zagranicznych czasopismach oraz autor i współautor 23 wystąpień na krajowych i międzynarodowych kongresach kardiologicznych.

 

 

button

Lek. med. Maria Josefina Chrustowicz

button

 

 • Specjalista Radiolog
 • diagnostyka ultrasonograficzna

 

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA:

 • USG jamy brzusznej
 • USG piersi ( między 1 – 10 dniem cyklu )
 • USG węzłów chłonnych
 • USG ślinianek
 • USG tarczycy ( od 12 roku życia )
 • USG tkanek miękkich
button

lek. med. Bartosz Rajs

button
button

Lek. med. Maciej Stala

button
 • Specjalista Ortopeda i Traumatolog Narządu Ruchu
 • konsultacje ortopedyczne
 • USG narządów ruchu

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii
 • Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, Małopolskie Centrum Oparzeniowo – Plastyczne, członek zespołu Replantacyjnego

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski
 • Specjalizacja: Specjalista Ortopeda

 

ODBYTE KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Obrazowanie USG w Ortopedii
 • Kurs podstawowy zasad leczenia złamań wg AO
 • Kurs zastosowanie opatrunków podciśnieniowych w Ortopedii

 

ZAKRES KONSULTACJI I ZBAIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH:

 • injekcje dostawowe , do kaletek maziowych ,  przyczepów ścięgien
 • blokady stawów
 • injekcje z kwasu hialuronowego – Preparat Synvisc One
 • USG stawu ramiennego (barku)
 • USG stawu kolanowego
 • USG stopy
 • leczenie urazów, unieruchomienie w opatrunkach gipsowych
 • leczenie zespołów przeciążeniowych (np.łokieć tenisisty)
 • leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
 • zaopatrywanie ran przewlekłych (pourazowych, po dostępach operacyjnych)
button

Lek. med. Magdalena Duda – Wiewiórka

button

 

 • Ginekolog – Położnik
 • diagnostyka ultrasonograficzna

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • II Wydział Lekarski z Oddziałek Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2009 r.
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie i ekonomia w służbie zdrowia, 2010 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Ginekologii i Onkologii – aktualnie

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Medical Surgical Office, Nowy York, 2007 r.
 • Szpital im. L. Rydygiera, staż podyplomowy, 2009 – 2010 r.
 • Specjalistyczny Szpital E. Szczeklika w Tarnowie, Oddział Ginekologii i Położnictwa, 2011 – 2014 r.

 

ODBYTE KURSY ORAZ SZKOLENIA:

 • Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Pani Doktor uczestniczy w licznych konferencjach ginekologicznych oraz kursach tj. ultrasonograficznych, kolposkopowych oraz endoskopowych.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

 

W kręgu zainteresowań Pani Doktor znajduje się również ginekologia dziewczęca. Pani Doktor przyjmuje młode Pacjentki w obecności rodzica.

button

Lek. med. Anna Gierada-Fijałkowska

button

 

 • Specjalista Chirurg Ogólny 
 • Specjalista Proktolog

 

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Oddział Chirurgii Ogólnej

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwerstet Jagielloński, Collegium Medicum, wydział lekarski

 

KONSULTACJE Z ZAKRESU:

 •  proktologii
 • chorób przewodu pokarmowego
 • chirurgii endokrynologicznej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii ogólnej
button

lek. med Robert Łukaszuk

button

 

 • Specjalista Pulmonolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna

 

WYKSZTAŁECENIE:

 • Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski, 2003 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych, 2013 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chorób płuc, 2016 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Onkologicznym – Pełnomocnik Dyrekcji ds. rozwoju pulmonologii torakochirurgii, onkologii chorób dzieci i rehabilitacji, specjalista pulmonolog

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
 • Szpital Miejski w Siedlcach
 • Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha
 • Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

ODBYTE SZKOLENIA:

 • Certyfikat zasad kodowania stadiów snu, oceny wyburzeń oraz opisu i interpretacji wyniku badania polisomnograficznego, 2016 r.
 • Certyfikat szkolenia stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w przewlekłej niewydolności oddychania
 • Organizator i wykładowca warsztatów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II z zastosowania USG w chorobach płyc oraz nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w niewydolności oddychania

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Pulmonologiczne – członek
 • European Respiratory Society – członek

 

PUBLIKACJE:

Autor i współautor 3 prac naukowych, które zostały opublikowanie w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Autor publikacji w czasopismach popularnych z zakresu pulmonologii, np. „Rak płuc nie boli”, „Wiosna – dokucza nam astma” – Gazeta Krakowska, „Załóż słonia – przestań chrapać” – Gazeta Wyborcza.

button

Lek. med. Grzegorz Gunia

button
button

Lek. med. Patryk Hartwich

button

 

 • Specjalista Otorynolaryngolog

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 

Konsultacje laryngologiczne od 5 roku życia.

 

 

button