Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Nasi specjaliści

button

Prof. UJ dr hab. med. Stanisław Bartuś

  • Specjalista Kardiolog Inwazyjny
  • Specjalista Chorób Wewnętrznych

Funkcje:

Adiunt w II Klinice Kardiologii, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 17

Dyplom:

1995 – ukończenie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
1999 – Specjalista chorób wewnętrznych I stopnia nr 2022/176/1999
2004 – Specjalista chorób wewnętrznych II stopnia nr 0705/2004.1/273
2010 – Specjalista Kardiolog nr 0748/2010.2/97

Doktorat:

2000 – “Wpływ LDL-aferezy na funkcję śródbłonka u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

Habilitacja:

2012- „Zabiegi przezskórnej angioplastyki tętnic obwodowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi”

Szkolenia:

Dept of Vascular Surgery, Wiedeń, Austria (1996, 1997, 1998,1999)
Dept of Pediatric Cardiology, Graz, Austria (2001)
Dept of Angiology Lepzig, Niemcy (2003)
Dept of Cardilogy and Angilogy Cortignola, Włochy (2010, 2011)

Członkostwo:

Polskie i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Nagrody naukowe:

Nagroda Wdrożeniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 1998 za wprowadzenie LDL-aferezy, jako nowej metody leczniczej w Polsce. Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację: Angiograficzna ocena reperfuzji miokardium u chorych w świeżym zawale serca leczonych kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa (Dudek, Bartuś et al.)

Osobiste doświadczenie w zakresie kardiologii inwazyjnej:

Zabiegi w zakresie

  • tętnic wieńcowych (stentowanie naczyń wieńcowych, FFR, IVUS)
  • tętnic szyjnych,
  • tętnic podoboczykowych
  • Pnia ramienno-głowowego
  • tętnic kończyn dolnych (w tym naczyń poniżej kolana)
  • tętnic nerkowych
  • zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych (ASD, PFO)

Aktywność naukowa:

badanie funkcji śródbłonka u chorych z miażdżycą (choroba wieńcowa oraz choroby naczyń obwodowych)
wpływ LDL-aferezy na funkcję środbłonka na patofizjologię funkcji śródbłonka,
eksperymentalny model restenozy u królika i szczura (uszkodzenie naczyń indukowane balonem);
b iologia miażdżycy i restenozy ze szczególnym uwzględnieniem funkcji śródbłonka (L-arginina, telenk azotu, tetrahydrobiopterina)
molekularna biologia restenozy (czynniki wzrostu – VEGF)
molekularne mechanizmy, patofizjologia i leczenie otyłości.
ułat wiona angioplastyka wieńcowa w zawale serca
kardiologia interwencyjna
zabiegi angioplastyki wieńcowej, bifurkacje
zabiegi zamykania ubytków między przedsionkowych
zabiegi w zakresie tętnic szyjnych
zabiegi w zakresie tętnic obwodowych

W sumie ponad 50 prac naukowych w bazie danych Medline i wiele innych w czasopismach naukowych nieindesowanych w Medline.

Wykładowca, prezenter przypadków klinicznych na żywo między innymi na następujących konferencjach naukowych

Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
New Frontiers of Interventional Cardiology (NFIC) (Kraków)
Extra cardiac Interventions in Krakow (PINC – Kraków)
Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC Congreses):
EuroPCR (Francja, Hiszpania):
The European Interventional Fellows Course (Krakow)
Leipzig Interventional Course (Niemcy)
The Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (USA)

doc. Stanisław Bartuś