Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Nasi specjaliści

button

Dr nauk med. Elżbieta Korab-Chrzanowska

  • Specjalista Onkolog i Radioterapeuta
  • CYBER KNIFE

Obecne miejsce zatrudnienia:

Instytut Chirurgii Cybernetycznej Wieliszew koło Warszawy ul. Kościelna 63

Miejsce zatrudnienia:

Od 02.01.1989r. do 2012. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Pracownia Radioterapii

Stanowisko:

Kierownik Pracowni Radioterapii od 1997r. do 30.06.2012r.

adres:  30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 .

Studia wyższe: Akademia Medyczna w Krakowie, Dyplom lekarza medycyny 1988r.

Staż podyplomowy: 02.01.1989-30.12.1989 Kliniki obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Od 02.01.1990 do 16.11.1995r Oddelegowana w pełnym wymiarze godzin do Centrum Onkologii w Krakowie i Warszawie.

I stopień specjalizacji z radioterapii onkologicznej: listopad 1992r

II stopień specjalizacji z radioterapii onkologicznej: listopad  1995r

Dyplom  Onkologii Klinicznej Uniwersytetu  w Londynie 1994

Rozprawa Doktorska: “ Czynniki prognostyczne w pooperacyjnym leczeniu rdzeniaka płodowego móżdżku u dzieci”, CMUJ Kraków, 2001

Stypendia naukowe:

Grant ESTRO-TEMPUS: październik 1993r. do lipiec 1994, stypendium naukowe- studia podyplomowe na  Uniwersytecie w Londynie –“ Diploma in Clinical Oncology Course at The Royal Marsden Hospital and The Institute of Cancer Research ( London, Great Britain 1994 )

Staż naukowy w zakresie onkologii dziecięcej w Royal Marsden Hospital w Londynie: marzec do  lipiec 1996

Stypendium naukowe w zakresie najnowszych technik radioterapii w DKFZ University of Heidelberg, wrzesień-październik 2004

Kursy i szkolenia:

Kurs w zakresie onkologii pediatrycznej  organizowany  przez  The British Council, październik 1997, Londyn,

ESTRO kurs “IMRT and other Conformal Technics in Practice”, Czerwiec 1999, Amsterdam,

ESTRO kurs “Harnesing modern biology and new technology”, listopad 2003, Drezno,

Liczne kursy w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, organizowane w Polsce

Kurs w zakresie medycyny paliatywnej  listopad 1997, Kazimierz Dolny,

Aktywność zawodowa:

1995-2010r Konsultant w zakresie neuroonkologii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie,

od 1995r konsultant radioterapii pediatrycznej

od 2008r, konsultant radioterapii onkologicznej dorosłych

Wykładowca radioterapii pediatrycznej na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP

Od 1997 do 30.06.2012 r. Kierownik Pracowni Radioterapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie .

Od 2013r.do chwili obecnej st. asystent w Instytucie Chirurgii Cybernetycznej Centrum Cyberknife w Wieliszewie

Badania naukowe:

Palliative care in terminaly ill children ,University of London 1994

Zastosowanie niższych dawek radioterapii w skojarzeniu z chemioterapią u dzieci z chłoniakiem Hodgkina projekt badawczy zakończony w 2010r

Chemioterapia Temozolomidem w niepowodzeniach guzów mózgu u dzieci- 1999-2003    (publikacja w Nowotwory)

National Coordinator of Radiotherapy E-SIOP stage IV Neuroblastoma project ( 2003  – 2010), National Coordinator of Radiotherapy SIOPEN  od 2010

Publikacje:

Autorka i współautorka 17 oryginalych prac, 20 doniesień zjazdowych(streszczenia) ,1 rozdziału w książce

Członek Editorial Board :Journal of Tumor  od 2013

Członek Editorial Board Journal of Paediatric Oncology od 2013

Przynależność do Towarzystw naukowych:

ESTRO

SIOPEN

PTO (Polish Society of Oncology )

PTRO (Polish Society of Radiation Oncology)

Znajomość języków obcych:

biegła; j. angielski, średnia: j. rosyjski, j. niemiecki