1138250196262454
Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Nasi specjaliści

button

Dr n. med. Olga Milczarek

 

  • Specjalista Neurolog
  • Ultrasonografia dzieci

 

CENNIK:

  • konsultacja – koszt 150 złotych
  • USG kanału kręgowego – koszt 130 złotych
  • USG głowy i szwów kostnych – koszt 150 złotych

 

ZATRUDNIENIE:

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CM UJ, Oddział Neurologii Dziecięcej – starszy asystent
  • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Klinika Chirurgii Dziecięcej Oddziału Neurochirurgii Instytutu Pediatrii – adiunkt

 

WYKSZTAŁCENIE:

  • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2006 r.
  • Specjalizacja: Specjalista Neurolog, 2013 r.
  • Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zarządzanie Służbą Zdrowia, 2009 r.
  • Studia Podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński, Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, 2015 r.
  • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych

 

ODBYTE SZKOLENIA ORAZ KURSY:

  • Kurs – praktyczno – teoretyczne i praktyczne podstawy elektromiografii w normie i chorobach nerwowo – mięśniowych. Badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach transmisji nerwowo – mięśniowej. Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa 01.01.2015-31.03.2015
  • Szkolenie z zakresu EEG – Kurs podstawowy praktyczno – teoretyczny. Nr w Rej: EEG – 083/2013 – 2011-2013. W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG.
  • Szkolenie z zakresu potencjałów wywołanych – kurs teoretyczny – Nr w Rej.:PW-017/2012
  • Kurs – „Ultrasonografia w pediatrii- kurs teoretyczno – praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.” Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii,Zamość, 9-14.05.2010r.
  • Kurs – „Diagnostyka Dopplerowska naczyń krwionośnych, szyi, tętnic łuku aorty. Doppler przezczaszkowy” Roztoczńska Szkoła Ultrasonografii, Krasnobród, 01-07.06.2008 r.
  • SzkolenieTolochenaz, Szwajcaria, 24-25.09.2014, NIM Eclipse Neurophys Advance User Training
  • Szkolenie ISIN 2014 – Educational Course International Society of Intraoperative Neurophysiology, Istambuł, Turcja 23 – 25. 2014.
  • Szkolenie St. Louis, Washington University School of Medicine, 5-12.12.2014, szkolenie z zakresu neuromonitorigu w procedurze selektywnej rhizotomii grzbietowej.
  • Kurs „EvidenceBasedMedicine, czyli podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej”, rok akademicki 2003/2004r

 

PUBLIKACJA:

  • „Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego – studium przypadku”, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, Vol. 4; 1/2009, 36 – 42
  • „Pamięć operacyjna u dzieci z organicznym uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego – ujęcie neuropsychologiczne”, Neuropsychologia a Humanistyka, pod red. Maria Pąchalska, Grażyna Ewa Kwiatkowska; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej; 2010 Lublin: 135 – 144
  • „Pourazowy zespół Klüver – Bucy – opis i porównanie dwóch przypadków klinicznych”,„PostraumaticKlüver – Bucy Syndrom – description and comparision of twoclinialcases.” S. Kwiatkowski, A. Starowicz, O. Milczarek, A. Kułaga. Psychiatria Polska 2010, vol.44/3;
  • „Depresja w guzach mózgu i innych wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”, Wokół Depresji – problemy farmakoterapii depresji i innych współistniejących schorzeń, pod red. Dariusz Adamek, Gabriel Nowak, Wydawnictwo ZOZ UMEA Shinoda – Kuracejo; 2010 Kraków: 115 – 144
  • „Depresja-leczenie dostępnymi metodami neurochirurgicznymi i neuromodulacyjnymi”, Wokół Depresji – problemy farmakoterapii depresji i innych współistniejących schorzeń, pod red. Dariusz Adamek, Gabriel Nowak, Wydawnictwo ZOZ UMEA Shinoda – Kuracejo; 2010 Kraków: 205 – 235
  • „Wyniki wczesnego leczenia przepuklin oponowo – rdzeniowych”, Kwiatkowski S., Priefer W., Milczarek O., Solecka B., Kawecki Z., Grzegorzewski P., The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and RelatedResearch, 2010, 3 (19): 49-54
  • „Neuropsychological chatrcteristic of post-traumaticKlüver – Bucy Syndrom.”, Stanisław Kwiatkowski, Anna Starowicz, Olga Milczarek, Zdzisław Kawecki, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011; 4:59-65
  • Zespół Gilles’a de la Tourette’a – wyzwanie dla medycyny i neuropsychologii. Specyfika diagnozy, charakterystyka neuropsychologiczna i możliwości terapii.”Olga Milczarek, Anna Starowicz, Stanisław Kwiatkowski, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 142–150
  • „Zakotwiczenie rdzenia kręgowego u dzieci”, Kawecki Z., Fąfara A., Kwiatkowski S., Maryńczak L., Milczarek O., Kwiatkowski T., Herman-Sucharska I., Wojtak J., The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and RelatedResearch, The Joutnal of SpineSurgery, 2011, 1 (21): 39-48
  • „Guzy wewnątrzrdzeniowe pogranicza czaszkowo – szyjnego u dzieci” , Maryńczak L., Fąfara A., Kawecki Z., Kwiatkowski S., Milczarek O., The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and RelatedResearch, The Joutnal of SpineSurgery, 2011, 1 (21): 49-584
  • “Cerebellar cognitive affective syndrome CCAS” – a case report. Anna Starowicz-Filip, Olga Milczarek,  Stanisław Kwiatkowski, Barbara Bętkowska-Korpała,  Katarzyna Prochwicz, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2013; 3 : 57–644
  • „Rola móżdżku w regulacji funkcji poznawczych – ujęcie neuropsychologiczne”Anna Starowicz-Filip, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski, Barbara Bętkowska-Korpała, Paula Piątek, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2013; 8, 1: 24–31
  • „ Analiza wytycznych dotyczących postępowania w lekkich i średniociężkich urazach głowy u nieletnich w latach 2000- 2012. Czy istnieje możliwość ujednolicenia wskazań do wykonywania badań obrazowych?”, Patrycja Radecka, Stanisław Kwiatkowski, Olga Milczarek. Ostry Dyżur 2013; 6(3): 99-104
  • „Preliminary Study of Autologous Bone Marrow Nucleated Cells Transplantation in Children With Spinal Cord Injury.”Danuta Jarocha, Olga Milczarek, Zdzislaw Kawecki, Anna Wendrychowicz, Stanislaw Kwiatkowski, Marcin Majka. Stem Cell TranslationalMedicine, 2014, 3:1-10
  • „Rzadki przypadek pękniętego tętniaka mykotycznego u dziecka – postepowanie w przypadku podejrzenia krwawienia śródczaszkowego z pękniętej malformacji naczyniowej” „Rarecase of childrenrupturedmycotic aneurysym- evaluation of treatment in intracranialhemorhagefollowed by rupturedaneurysm. Olga Milczarek, Monika Bauchrowicz, Stanisław Kwiatkowski, Agata Hałabuda, Anna Starowicz Filip, Dariusz Adamek.2014 7(2):59-62
  • „Schizencephaly—diagnostics and clinical dilemmas”. Agata Halabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek, Olga Milczarek, Aleksandra Gergont. ChildsNervous System; 2015 (31): 551-556
  • „Continuous Improvement After Multiple Mesenchymal Stem Cell Transplantations in Patient With Complete Spinal Cord Injury”. Danuta Jarocha, Olga Milczarek, Anna Wędrychowicz, Stanisław Kwiatkowski, Marcin Majka, Cell Transplantation, 2015; 24
  • The visuospatial functions in children after cerebellar low-grade astrocytoma surgery: A contribution to the pediatric neuropsychology of the cerebellum. Anna Starowicz-Filip1, Adrian Andrzej Chrobak, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski. Journal of Neuropsychology, Article first published online: 7 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jnp.12093
  • Urazy czaszkowo-mózgowe doznane pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9-18 lat – wciąż aktualny problem współczesnej opieki pediatrycznej. Olga Milczarek , Stanisław Kwiatkowski , Anna Starowicz-Filip. Standardy Medyczne/ Pediatria; 2016 (13):397-406
  • An arachnoid cyst with intracystic hemorrhage. Rare complications of a common CNS lesion. Krwawienie do torbieli pajęczynówki. Rzadkie powikłania częstej zmiany OUN. Agata Hałabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek, Olga Milczarek. DOI: 10.20966/chn.2015.48.342. Neurologia Dziecięca 2015; 24, 48: 43-4