Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Nasi specjaliści

button

Lek. med. Krzysztof Bury

 

 

 • Dyrektor Medyczny
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Koordynator Kompleksowego Audytu Zdrowia

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Wydział Lekarski, 2002 – 2004 r.
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2004- 2008 r.
 • Szpital Miejski im. G. Narutowicza w Krakowie, Staż podyplomowy, 2008 – 2009 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia, Studia podyplomowe: Badania Kliniczne – metodologia, organizacja
  i zarządzanie, 2012 / 2013 r.
 • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych, 2015 r.
 • Specjalizacja z Kardiologii (w trakcie, planowany termin zakończenia kształcenia specjalizacyjnego – 08.2018 r.)
 • Stopień naukowy: otwarty przewód doktorski z  nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski
 • Certyfikat uprawniający do wykonywania badań iGenesis, DF Medica Polska

 

ZATRUDNIENIE:

 • Młodszy specjalista – Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Dział Kontroli i Nadzoru, 2009 / 2010r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej, Młodszy asystent rezydent, 2010 – 2015 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Starszy asystent, od 2015 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
 • Sekcja Niewydolności Serca PTK
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
 • Asocjacja Niewydolności Serca ESC
 • Towarzystwo Internistów Polskich

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 • European Society of Cardiology EURObservational Research Programme: The Heart Failure Pilot Survey, 2010 – 2011r. , Badacz
 • European Society of Cardiology EURObservational Research Programme: The Heart Failure Long Term Registry, 2012 r. – nadal, Badacz
 • Współbadacz oraz Koordynator w badaniach klinicznych od 2010r: kardiologia, diabetologia.

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • I nagroda w sesji Kardiologii na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w 2007 roku za pracę „ Wpływ cukrzycy na wydolność wysiłkową mierzoną testem spiroergoemtrycznym u pacjentów z niewydolnością serca”
 • I nagroda w sesji Kardiologii na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w 2008 roku za pracę „Prewencja nadciśnienia tętniczego – ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych”.
 • I nagroda w sesji Kardiochirurgii na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w 2008 roku za pracę „Obserwacja odległa pacjentów z nawrotem dolegliwości stenokardialnych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego – ocena śmiertelności i skuteczności leczenia”.
 • III nagroda podczas XXII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku w 2008 roku za pracę „Prewencja nadciśnienia tętniczego – ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych”.
 • W 2008 roku dyplom za wieloletnią współpracę na rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM w Krakowie.

 

PUBLIKACJE:

Współautor 4 prac opublikowanych w zagranicznych czasopismach oraz autor i współautor 23 wystąpień na krajowych i międzynarodowych kongresach kardiologicznych.