Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Nasi specjaliści

button

Mgr Monika Anna Szymańska

  • Psycholog Kliniczny
  • Psychoterapeuta
  • Specjalistyczne Orzecznictwo Psychologiczne

Przebieg pracy  naukowej

– studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego –   1990rok

studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w  Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie -2007rok

– pierwszy stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej- 2008rok

Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Klinice Psychiatrii  Dorosłych w Krakowie

–  przygotowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych do pracy doktorskiej na  grupach żołnierzy wyjeżdżających na Misję Stabilizacyjną do Iraku, pod kierunkiem prof. dr hab. Med. Antoniego Florkowskiego, kierownika Kliniki  Psychiatrii   i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Celem pracy doktorskiej jest określenie wpływu czynników intrapsychicznych na poczucie bezpieczeństwa oraz sposobu radzenia sobie z sytuacjami urazowymi  żołnierzy pełniących misje poza granicami kraju. 

Przebieg pracy zawodowej

–  do 2003roku praca w  Oświacie  w Szkole   Podstawowej nr 18 w Krakowie oraz w  Samorządowym Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym w Krakowie, uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego (diagnoza i terapia zaburzeń  emocjonalnych i dyslektycznych, prowadzenie zajęć relaksacyjnych , poradnictwo rodzinne)

– od 1995 roku i nadal praca w SP ZOZ w Myślenicach w Poradni Zdrowia   Psychicznego dla dorosłych jako psycholog  ( diagnoza, wsparcie, psychoterapia)

od 2001 do 2004roku-  praca w 5tym Klinicznym Szpitalu Wojskowym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie jako psycholog na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym (diagnoza, wsparcie, terapia grupowa)

od 2004roku własna praktyka prywatna   ( m. innymi współpraca z poradniami, instytucjami   szkoleniowymi oraz firmami w zakresie naboru kadr)

Przynależność do organizacji

przynależność do European Association for Security (zrzeszające osoby i organizacje zajmujące się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa we współczesnym świecie)

Dodatkowe szkolenia i uprawnienia:

– uprawnienia nadane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

– uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych dla kandydatów ubiegających się o posiadanie broni, a także o stanowiska sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych zawodowych.

Prywatnie:

Jestem mamą dwóch dorosłych już synów, dla których udawało mi się godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym. Lubię dobrą literaturę, jeśli tylko mam czas kocham tańczyć – od tańca klasycznego , przez flamenco , taniec bałkański,  do form współczesnych. Poważnie interesuje mnie problematyka społeczna – wykluczenia, przemocy i dyskryminacji w różnych obszarach życia.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Badanie osobowości :

MMPI – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

DKO – Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowości

EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka

STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera

Badanie inteligencji : 

WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – Wersja Zrewidowana

WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana

TMS – Test Matryc Ravena w Wersji Standard

TMZ – Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

TMK – Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej

Badanie neuropsychologiczne :

MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)

BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona

BENDER – Test L.Bender ( wzrokowo- motoryczny test postaciowania)

Test Graham – Kendall

Test Bender – Koppitz (dla dzieci)

Badanie dojrzałości szkolnej : 

Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich

Zestaw metod diagnozy lateralizacji

Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły.

mgr Monika Anna Szymańska