Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Logopedia

button

Logopedia jest interdyscyplinarną nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy w trakcie jej rozwoju. Logopedzi zajmują się również doskonaleniem mowy w późniejszym okresie życia Pacjenta i usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. W ramach logopedii wyróżniono dwie specjalności:

logopedia teoretyczna – głównym celem jest integrowanie i szukanie możliwości wykorzystania w logopedii praktycznej wyników badań oraz wprowadzanie metod i narzędzi służących diagnozowaniu różnego rodzaju zaburzeń mowy oraz opracowywanie programów oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych.

Logopedia stosowana – głównym celem jest rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz zapobieganie nieprawidłowościom przebiegu tego procesu.