Dr Piotr Stryjewski - Unicardia Kraków
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Oddział Kardiologii, od 2014 r.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2008 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych z wyróżnieniem, 2013 r.
 • Specjalizacja: Kardiologia – w trakcie

 

DODATKOWE KURSY I SZKOLENIA DR PIOTR STRYJEWSKI:

 • liczne kursy z zakresu echokardiografii przezklatkowej oraz przezprzełykowej
 • kursy z zakresu programowania ardiostymulatorów
 • kursy z zakresu prób wysiłkowych

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie, Oddział Kardiologii, 2009 – 2014 r.

 

PRZYNLEŻNOŚĆ DO TOWRZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Krakowskie Towarzystwo Lekarskie

 

PUBLIKACJE:

 • Pan Dr Piotr Stryjewski jest autorem i współautorem 29 publikacji, kilku rozdziałów w podręcznikach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Kardiolodzy