fbpx
Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Cyberknife

button

Metoda CYBERKNIFE

Od dziś w Krakowie dostępny jest lekarz konsultujący pacjentów do terapii metodą CYBERKNIFE.

UNICARDIA UNIMEDICA podjęła współpracę z Panią dr nauk med. Elżbietą Korab Chrzanowską – wybitnym onkologiem – radioterapeutą dorosłych i dzieci. Pani Doktor przyjmuje Pacjentów w każdy piątek od godz. 9.00 – 11.00.

Metoda CYBERKNIFE to najnowocześniejsza metoda niechirurgicznego leczenia niektórych przypadków nowotworów mózgu, płuc i wątroby.

Cyber Knife jest nowoczesnym urządzeniem do radioterapii. Jest to urządzenie o typie akceleratora, wytwarzające wiązkę fotonową, jednak o ogromnej możliwości w porównaniu do typowych akceleratorów liniowych podania wiązek promieniowania na region ściśle zlokalizowanej zmiany nowotworowej a zatem też maksymalnej ochrony tkanek zdrowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie napromienianej zmiany nowotworowej.

Leczenie przy użyciu Cyber Knife może zastępować zabieg chirurgiczny, jednak wskazania do leczenia przy użyciu Cyber Knife są bardzo ścisłe i nie można tą metodą leczyć wszystkich nowotworów.

Do leczenia przy użyciu Cyber Knife kwalifikują się:

  • nieoperacyjne guzy mózgu np. zlokalizowane w ważnych życiowo strukturach mózgu, ale o niezbyt dużych rozmiarach np. oponiaki, glejaki o niskiej złośliwości, czaszkogardlaki po nieradykalnej operacji, pojedyncze przerzuty do mózgu.
  • guzy przysadki mózgowej nie odpowiadające na leczenie hormonalne.
  • naczyniaki zlokalizowane w mózgu i kanale kręgowym.
  • wczesne raki prostaty z grupy wysokiego ryzyka, gdzie ta metoda leczenia może być alternatywą dla zabiegu operacyjnego czy standardowej radioterapii.
  • nieoperacyjne nowotwory płuc o niewielkich rozmiarach, czy pojedyncze przerzuty do płuc.
  • w leczeniu nieoperacyjnych przerzutów do wątroby, lub pierwotnych także nieoperacyjnych raków wątroby.
  • nerwiaki nerwu słuchowego, gdzie często nie ma możliwości zastosowania radykalnego zabiegu chirurgicznego.

W przypadku nawrotów choroby nowotworowej, czasami jest możliwe powtórne napromienianie przy użyciu aparatu Cyber Knife, jednak wskazania do zastosowania tej metody jako powtórnego leczenia radioterapią są bardzo ścisłe i zawsze podejmowane w oparciu o dane z poprzedniego leczenia napromienianiem oraz przede wszystkim w oparciu o typ histologiczny nowotworu i jego obecne zaawansowanie.

Powiadomcie swoich znajomych i pamiętajcie o tym, że już dziś mamy również w Krakowie alternatywę. Więcej: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberknife