fbpx
Prosimy o podanie numeru telefonu Oddzwonimy

Radioterapia

button

Radioterapia jest to metoda leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii w celu leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym. Radioterapia się ściśle połączona z onkologią kliniczną i chemioterapią.

Ze względu na odległość źródła promieniowania od nowotworu wyróżniamy teleradioterapię i brachyterapię.  Teleradioterapia polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi powstającymi w aparacie znajdującym się w pewnej odległości od pacjenta, jest najczęstszą formą leczenia promieniami jonizującymi. Brachyterapia to inaczej radioterapia kontaktowa polegająca na oddziaływaniu promieniowania jonizującego ze źródła, które jest w bezpośrednim kontakcie z nowotworem.

Lista lekarzy

Dr n. med. Elżbieta Korab - Chrzanowska