fbpx Kontrola rozruszników (stymulatorów) serca - Unicardia Kraków
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!

Kontrola rozruszników serca

Jeszcze do niedawna zaburzenia rytmu stanowiły ogromny problem dla pacjentów. Na szczęście w dobie prężnego rozwoju medycyny również dla pacjentów kardiologicznych znalazła się pomoc.

Obecnie w zależności od rodzaju zaburzenia systemu bodźco-przewodzącego serca, kardiolodzy interwencyjni mają możliwość wszczepiania do serca odpowiednich stymulatorów, które w zależności od schorzenia nadają rytm pracy serca bądź generują pobudzenia i rytm w razie potrzeby. Zabieg wszczepienia nie jest skomplikowany, a spektakularnie podnosi jakość życia pacjenta. Obowiązkiem pacjenta jest okresowa kontrola rozrusznika serca i baterii wg zaleceń kardiologa. Takie kontrole można wykonać w naszej klinice.

Na czym polega kontrola stymulatora serca?

Pierwsza kontrola rozrusznika serca przeprowadzana jest zazwyczaj na 2-3 tygodnie po jego wszczepieniu. Następna, tzw. kontrola wczesna – zazwyczaj około 2-3 miesiące po zabiegu. Następnie rutynowe kontrole stymulatora serca przeprowadza się co pół roku – chyba, że kardiolog prowadzący zadecyduje inaczej. Wpływ na częstotliwości kontroli może mieć zarówno rodzaj schorzenia, jak i np. przyjmowanie niektórych leków.

Kontrola stymulatora serca służy ocenie prawidłowości jego pracy i wczesnemu wykryciu ewentualnych zakłóceń. Zdarzają się one bardzo rzadko, jednak ich wykrycie może mieć niebagatelny wpływ na zdrowie, a nawet życie pacjenta – stąd istotna rola regularniej kontroli rozruszników.

Kontrola rozruszników serca (stanu baterii rozrusznika itp.) to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Polega na obserwacji przez lekarza-specjalistę pracy rozrusznika na podstawie telemetrycznego odczytu z programatora. Obserwacja możliwa jest także pośrednio, na podstawie analizy częstości impulsów w zapisie EKG, a także za pomocą oscylosynchroskopu (specjalnego przyrządu pomiarowego).