Dr hab. n. med. Paweł T. Matusik, Prof. UJ - Unicardia Kraków

Dr hab. n. med. Paweł T. Matusik, Prof. UJ

 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Elektrokardiolog

CENNIK :

 • Konsultacja specjalistyczna pierwszorazowa -410 zł
 • Konsultacja specjalistyczna kolejna – 310 zł
 • Konsultacja specjalistyczna pierwszorazowa z 12-odprowadzeniowym EKG – 460 zł
 • Konsultacja specjalistyczna kolejna z 12-odprowadzeniowym EKG – 360 zł

TERMINY KONSULTACJI:

Na konsultacje prosimy zgłaszać się z pełną dokumentacją medyczną oraz listą aktualnie zażywanych leków wraz z ich dawkowaniem.

ZATRUDNIENIE (M.IN.):

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II (Oddział Kliniczny Elektrokardiologii),
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Instytut Kardiologii, Klinika Elektrokardiologii),
 • Ekspert Agencji Badań Medycznych.

WYKSZTAŁCENIE (M.IN.):

 • Absolwent kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Medicum (2011 r.). Dyplom z Nagrodą „Studenckiego Nobla 2011” oraz tytułem najlepszego studenta RP,

 • Doktor nauk medycznych (medycyna, 2015 r.). Pracę doktorską oraz jej publiczną obronę uznano za wyróżniającą. Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 • Specjalizacja: specjalista kardiolog (2019 r.),
 • Doktor habilitowany (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne, 2021 r.). Uchwała Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagroda Prezesa Rady Ministrów (Premiera) za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2022 r.),
 • Ukończenie międzynarodowego, dwuletniego szkolenia the Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management, jako pierwszy kardiolog z Polski (DAS-CAM, Dyplom Zaawansowanych Studiów w zakresie Postępowania z Arytmią Serca, 2021-2023 r.). Maastricht University Medical Center (MUMC+, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Maastricht, Holandia), European Heart Academy (EHA, Europejska Akademia Serca) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA, Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca).
  Informacje o szkoleniu ze strony internetowej (https://www.dascam.org/#objectives): Ten wyjątkowy kurs szkoli przyszłych liderów arytmologii w zakresie świadczenia najnowocześniejszych usług sercowo-naczyniowych. Program skupia uznanych ekspertów, którzy zajmują się nie tylko kliniczną elektrofizjologią serca i technologią urządzeń, ale także podstawową arytmogenezą i epidemiologią kliniczną. Porusza takie tematy, jak organizacja badań i wspieranie innowacji.

SZKOLENIA I STAŻE ZAGRANICZNE (M.IN.):

 • Washington University School of Medicine, Department of Medicine, Cardiovascular Division, Saint Louis, Missouri, Stany Zjednoczone Ameryki (USA),
 • Division of Cardiovascular Medicine, Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford, Oksford, Wielka Brytania (UK),
 • Barnes-Jewish Hospital, Saint Louis, Missouri, Stany Zjednoczone Ameryki (USA),
 • Centrum Medyczne Uniwersytetu w Maastricht (Holandia).

KWALIFIKACJE ZAWODOWE (M.IN.):

 • Kompleksowa opieka kardiologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca,
 • Diagnostyka i leczenie szeregu schorzeń/dolegliwości (potencjalnie) kardiologicznych m.in.: kołatania serca, omdlenia, osłabienie, obniżona tolerancja wysiłku fizycznego, zawroty głowy, stany przedomdleniowe, omdlenia, duszność, dolegliwości bólowe / uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia gospodarki lipidowej,
 • Diagnostyka i leczenie rzadkich zaburzeń arytmogennych (w tym zespół Brugadów oraz zespół długiego QT), jak również stratyfikacja ryzyka i zapobieganie (prewencja) nagłej śmierci sercowej,
 • Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych zaburzeń rytmu serca (arytmii), a zwłaszcza implantacji kardiostymulatorów (rozruszniki serca) oraz wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD),
 • Kontrolowanie wszczepialnych sercowo-naczyniowych urządzeń elektronicznych (kardiostymulatory, układy ICD oraz CRT),
 • Pełnienie dyżurów lekarskich,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo m.in. w szeregu konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów (w Polsce i zagranicą, m.in.: USA, Wielka Brytania, Japonia, Holandia, Belgia, Włochy, Niemcy), również w charakterze wykładowcy i organizatora.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW (M.IN.):

 • Fellow of the European Heart Rhythm Association (FEHRA, Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca),
 • Fellow in the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE-F, Międzynarodowe Towarzystwo Holtera i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej),
 • „Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC/PTK),
 • Członek Zarządu, Oddział Krakowski, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

DYDAKTYKA (M.IN.):

 • Konsultacja merytoryczna wersji polskiej wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Matusik PT, Sterliński M, Stolarz-Skrzypek K, Suwalski P. Wytyczne ESC 2021 dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej serca,
 • Nauczyciel akademicki: prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców),
 • Szkolenie lekarzy, w tym specjalizujących się w dziedzinie kardiologii,
 • Opiekun Studenckich Kół Naukowych Elektrokardiografii oraz Zaburzeń Rytmu Serca,
 • Opiekun/kierownik specjalizacji w dziedzinie kardiologii,
 • Warsztaty „Podstawy elektrokardiografii” (prowadzący),
 • Wykładowca w czasie Spotkań oraz Konferencji/Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zagranicznych.

OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (M.IN.):

 • The International Society of Electrocardiology Bayés ECG Award (Nagroda Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologicznego Bayés EKG) za wybitne osiągnięcia w elektrokardiologii (the International Congress on Electrocardiology – joint meeting of the 21st Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology [ISHNE] i the 48th Congress of the International Society of Electrocardiology [ISE], Międzynarodowy Kongres Elektrokardiologii – wspólne posiedzenie XXI Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Holtera i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej [ISHNE] i 48 Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii [ISE]),
 • I miejsce w konkursie na najlepszego studenta RP i uzyskanie tytułu Studenckiego Nobla 2011,
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2022 r.),
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, Warszawa (2020 r.),
 • Honorowe wyróżnienie i medal Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk: „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” (Uchwała Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Medycznych PAN, 2010 r.),
 • Nagroda imienia Profesora Marka Sycha. Towarzystwo Lekarskie Krakowskie (2022 r.),
 • Nagroda Naukowa im. Profesora Leszka Ceremużyńskiego za rok 2017 przyznana przez Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2018 r.).

PUBLIKACJE:

 • Dorobek naukowy dr hab. n med. Pawła Matusika obejmuje ponad 80 publikacji, głównie w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych,
 • Dr hab. n med. Paweł Matusik to współautor / autor licznych prezentacji oraz wykładów przedstawianych w czasie krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych,
 • Suma Impact Factor: ponad 300 (w tym listy do red. i komentarze),
 • Suma punktów ministerialnych: ponad 4689 (w tym listy do red. i komentarze),
 • Liczba cytowań: ponad 762,
 • Współczynnik Hirscha: ponad 12,
 • Recenzent licznych czasopism naukowych, w tym wiodących czasopism kardiologicznych, jak European Heart Journal oraz Journal of the American College of Cardiology. W 2023 r. otrzymał nagrodę dla najbardziej aktywnych recenzentów 2022 r. Kardiologii Polskiej (główne czasopismo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego),
 • Redaktor w czasopismach naukowych.
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!