Dr n. med. Maciej Stąpór - Unicardia Kraków
 • Specjalista Kardiolog
 • Akredytowany Echokardiografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

CENNIK:

 • konsultacja – 290 zł
 • konsultacja + echo serca – 410 zł
 • echo serca – 260 zł
 • ekg do wizyty – 70 zł
 • Holter Kardiosystem (7 dni) – 1210 zł
 • Holter ABPM (24 godz.) – 260 zł
 • Holter ABPM (48 godz.) – 410 zł
 • Holter EKG (24 godz.) – 260 zł
 • Holter EKG (48 godz.) – 360 zł
 • Holter EKG (72 godz.) – 410 zł
 • Holter EKG Kardiosystem (24 godz.) – 260 zł
 • Holter EKG Kardiosystem (48 godz.) – 360 zł
 • Holter EKG Kardiosystem (72 godz.) – 510 zł
 • Holter EKG 12-odprowadzeniowy (24 godz.) – 360 zł
 • Holter Premium Life (24 godz.) – 395 zł
 • Holter Premium Life (48 godz.) – 760 zł
 • Holter Premium Life (72 godz.) – 1035 zł
 • Holter Premium Life (5 dni) – 1505 zł
 • Holter Premium Life (7 dni) – 2210 zł
 • Holter Premium Life (14 dni) – 4510 zł
 • Holter Premium Life (28 dni) – 7460 zł

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział lekarski – 2005 r.
 • Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, studia w ramach Programu Wymiany Studenckiej Socrates – Erasmus, 2004 – 2005 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych – 2011 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog – 2014 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, staż podyplomowy, 2006 r.
 • Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
 • Royal Hampshire Country Hospital, Winchester, Wielka Brytania, 2007 – 2011 r.
 • Yeovil District Hospital, Yeovil, Somerset, Wielka Brytania, 2007 – 2011 r.

 

ODBYTE SZKOLENIA:

 • Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki USG (PTU), 2007 r.
 • Podstawy echokardiografii (PTU), 2008 r.
 • Podstawy diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych (PTU), 2009 r.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Próby wysiłkowe, badania ergospirometryczne oraz holterowskie
 • Echokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa, trójwymiarowa i obciążeniowa
 • Wczesna i odległa opieka nad pacjentami po ostrych zespołach wieńcowych
 • Przygotowanie i okołooperacyjne prowadzenie pacjentów kardiochirurgicznych
 • Kwalifikacje do zabiegów strukturalnych (przezskórna wymiana zastawki aortalnej TAVI, przezskórna plastyka zastawki mitralnej systemem MitraClip)
 • Optymalizacja pracy urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia (LVAD)
 • Członek wielospecjalistycznego zespołu HeartTeam (KardioGrupa)

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • European Society of Cardiology – członek

 

PUBLIKACJE:

 • Dr nauk med. Maciej Stąpór napisał 7 prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zachodnich czasopismach medycznych.
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!