Dr n. med. Radosław Gocoł - Unicardia Kraków

Dr n. med. Radosław Gocoł

 • Specjalista Kardiochirurg

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja specjalistyczna – 400 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

ZATRUDNIENIE:

 • Oddział Kardiochirurgii Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice – Ochojec od 2002 r.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny ,Wydział Lekarski, 2002 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych 2008 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg, 2010 r.

 

CERTYFIKATY i NAGRODY:

 • Certyfikat leczenia trudnogojących się ran systemami podciśnieniowymi 2008 r.
 • Certyfikat wszczepiania pierścieni aortalnych HAART 2017 r.
 • Certyfikat wszczepiania aortalnych zastawek przezskórny 2011 r, 2016 r, 2017 r.
 • Trzecia Nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów Akademii Medycznej w Bydgoszczy za pracę: Psychologiczna ocena funkcji poznawczych pacjentów poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych metodą klasyczną oraz metodą bez użycia krążenia pozaustrojowego. Bydgoszcz 13-14 maj 2001r
 • Druga Nagroda w II Ogólnopolskim Przeglądzie Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów Akademii Medycznej w Bydgoszczy za pracę: Sprawność przedramienia po pobraniu tętnicy promieniowej wykorzystanej do rewaskularyzacji naczyń wieńcowych.  , Bydgoszcz 13-14 maj 2001r.
 • Wyróżnienie na V Międzynarodowym Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i innych Specjalności Zabiegowych organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach za pracę : Sprawność przedramienia po pobraniu tętnicy promieniowej wykorzystanej do rewaskularyzacji naczyń wieńcowych. Ustroń 9-11 maj 2003r.
 • Wyróżnienie na IV Kongresie Kardio -Torakochirurgów za pracę: Ocena parametrów pooperacyjnego remodelingu lewej komory w randomizowanym porównaniu aortalnych protez bezstentowych ze stentowymi w badaniu rezonansu magnetycznego serca. Warszawa 12-14 czerwca 2008 r.

PUBLIKACJE:

 • dr n. med. Radosław Gocoł to autor i współautor 18 opublikowanych prac
 • autor i współautorem 21 komunikatów i doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • starszy asystent oddziału kardiochirurgii
 • członek HART TEAM-u GCM Katowice – Ochojec
 • ordynator pododdziału OIOM Oddziału Kardiochirurgii GCM 2013 r – 2015 r

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE – DR N. MED. RADOSŁAW GOCOŁ:

 • operacje naprawcze zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej
 • operacje tętniaków aorty piersiowej (opuszki aorty, aorty wstępującej, łuku aorty i aorty zstępującej)
 • przezskórna implantacja zastawek aortalnych
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej i jej powikłań

Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!