Dr n. med. Zbigniew Samitowski - Unicardia Kraków
 • Specjalista Kardiochirurg
 • Specjalista Chirurg ogólny II st.

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja specjalistyczna – 410 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum UJ w Krakowie, 1978 r.
 • Specjalizacja: Specjalista chirurg ogólny I st., 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista kardiochirurg II st., 1992 r.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznycj, 1998 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 1978 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ, asystent, 1980
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ, starszy asystent, do 1992 r.
 • Pracownia Krążenia Pozaustrojowego Kliniki, kierownik, 1984 r.
 • Oddział Operacyjny i Pracowni Krążenia Pozaustrojowego, kierownik, 2002 r.

 

STAŻE ZAWODOWE:

 • Kopenhaga, Dania – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Lund, Szwecja – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Pescara, Włochy – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego w chorobie wieńcowej z zastosowaniem kardioplegii krwistej
 • Antwerpia, Belgia – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Malta – szkolenie w zakresie kardiochirurgii i krążenia pozaustrojowego
 • Lwów, Ukraina – wykonywanie operacji wieńcowych i szkolenie kardiochirurgów w klinice lwowskiej
 • Paryż, Francja – szkolenie w zakresie operacji naprawczych i wszczepiania zastawek biologicznych
 • Liczne szkolenia w kraju m.in. w zakresie plastyk zastawek
 • Udziały w licznych zjazdach krajowych i zagranicznych z prezentacja prac własnych

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW – DR N. MED. ZBIGNIEW SAMITOWSKI:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Torako-kardiochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Czynny udział w Izbach Lekarskich
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • rozpoczęcie i kontynuacja programu autotransfuzji w kardiochirurgii, 1984 r.
 • nagroda III stopnia Rektora CM UJ Kraków za osiągnięcia naukowe, 1988 r.
 • nagroda naukowa II stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 1988 r.
 • odznaka “Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa, 2007 r.
 • odznaka honorowa “Za zasługi dla ochrony zdrowia” Ministra Zdrowia, 2008 r.

 

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE – DR N. MED. ZBIGNIEW SAMITOWSKI:

 • pełny zakres operacji kardiochirurgicznych i naczyniowych
 • pełna rewaskularyzacja wieńcowa
 • operacje wieńcowe bez krążenia pozaustrojowego
 • tętniaki aorty – głęboka hypotermia
 • zaawansowane wady zastawkowe i zapalenie wsierdzia
 • operacje wad wrodzonych u dorosłych
 • operacje nagłe w kardiochirurgii
 • chirurgia naczyniowa – tętniaki, niedokrwienia kończyn, operacje tętnic szyjnych
 • prowadzenie krążenia pozaustrojowego i ochrona narządowa
 • autotransfuzja
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!