Dr Paweł Iwaszczuk - Unicardia Kraków

Dr Paweł Iwaszczuk

Specjalista kardiologii

 • Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna
 • Doświadczenie w pomocy doraźnej oraz intensywnej opiece kardiologicznej

CENNIK

 • Dopłata – 60 zł
 • Dopłata za wersję w j.angielskim – 60 zł
 • Konsultacja pierwszorazowa – 290 zł
 • Konsultacja kolejna – 260 zł
 • Echo serca – 260 zł
 • USG tętnic dogłowowych (szyjnych i kręgowych) – 240 zł
 • USG odgałęzień łuku aorty (szyjnych, kręgowych i podobojczykowych) – 340 zł
 • Próba wysiłkowa – 290 zł
Pakiety:
 • Echo serca+ Konsultacja pierwszorazowa – 410 zł
 • Echo serca+ Konsultacja kolejna – 360 zł
 • Echo serca+ Usg tt.dogłowowych – 340 zł
 • Echo serca+ Usg tt.dogłowowych+ Konsultacja pierwszorazowa – 510 zł
 • Echo serca+ Usg tt.dogłowowych+ Konsultacja kolejna – 460 zł
 • Echo serca+ Próba wysiłkowa – 440 zł
 • Echo serca+ Usg tt.dogłowowych+ Próba wysiłkowa+ Konsultacja pierwszorazowa – 760 zł
 • Echo serca+ Usg tt.dogłowowych+ Próba wysiłkowa+ Konsultacja kolejna – 710 zł

Leczone choroby:

 • niewydolność serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • przygotowanie do zabiegów kardiologicznych i opieka pozabiegowa
 • leczenie wpływu stresu na układ krążenia

Zatrudnienie:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (w tym specjalizacja z kardiologii) – od 2013 roku,
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie (lekarski staż podyplomowy) – w latach 2012–2013

Wykształcenie i doświadczenie:

Doktor Paweł Iwaszczuk jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na tej samej uczelni uzyskał również tytuł licencjata neurobiologii. Obecnie ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w zakresie nauk medycznych – w dyscyplinie medycyny i psychologii dotyczącej stresu w okresie okołooperacyjnym w chirurgii naczyniowej. W latach 2014–2020 pełnił rolę współopiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Chorób Naczyń i Interwencji Naczyniowych przy Klinice Chorób Serca i Naczyń CM. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, laureatem Diamentowego Grantu 2021 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pn. „Rola stresu w medycynie okołooperacyjnej – wpływ na powikłania bezpośrednie i w rocznej obserwacji”. Ponadto brał udział w międzynarodowym badaniu VISION (jako badacz) prowadzonym przez McMaster University (Hamilton, Canada) –dotyczącym okołooperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego.

Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!