Prof. dr hab. med. Janusz Skalski - Unicardia Kraków
 • Specjalista Kardiochirurg Dziecięcy
 • Specjalista Chirurg Dziecięcy II st.

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja specjalistyczna Profesorska – 410 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, od 2016 r. – Dyrektor Instytutu Pediatrii

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Dziecięcy I stopnia, 1978 r.
 • Stopień naukowy: Doktor Nauk Medycznych, 1984 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Dziecięcy II stopnia, 1984 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg, 1990 r.
 • Stopień naukowy: Doktor Habilitowany Nauk Medycznych, 1996 r.
 • Tytuł naukowy: Profesor Nauk Medycznych, 2001 r.
 • Tytuł naukowy: Profesor Zwyczajny, 2013 r.

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM w Krakowie, Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1975 – 1976 r. – stażysta
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1976 – 1978 r. – młodszy asystent
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1978 – 1979 r. – asystent lecznictwa
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1079 – 1981 r. – asystent
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1981 – 1985 r. – starszy asystent
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1985 – 1990 r. – adiunkt
 • Oddział Rehabilitacji Kardiochirurgicznej w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Krakowie, 1985 – 1990 r. – ordynator
 • Górnośląski Ośrodek Kardiologii, I Klinika Kardiochirurgii ŚAM w Katowicach, 1990 – 1997 r. – starszy asystent
 • Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚAM w Zabrzu, 1997 – 2000 r. – adiunkt habilitowany
 • Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu, 2000 – 2001 r. – profesor ŚAM
 • Wydział Lekarskie ds. Nauki w Zabrzu ŚAM/ ŚUM w Katowicach, 2005 – 2007 r. – prodziekan
 • Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej ŚCChS w Zabrzu, 1997 – 2007 r. – ordynator
 • Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu ŚAM/ŚUM, 2006 – 2007 r. – kierownik
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko -Amerykańskiego IP CM UJ, 2007 – 2008 r. – p.o. kierownika
 • Polsko – Amerykański IP UJ CM – od 2008 – 2012 r.  dyrektor
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko -Amerykańskiego IP UJ CM, od 2009 r. – kierownik
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Pediatrii, od 2016 r. – dyrektor

SZKOLENIA / STAŻE ZAWODOWE:

 • Szkolenie z zakresu kardiochirurgii dziecięcej, Children’s Hospital Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA, Pod kierunkiem Prof. Aldo R. Castañeda
 • Szkolenie w zakresie leczenia choroby oparzeniowej u dzieci – Shriner’s Burns Institute, Massachusetts General Hospital Boston, USA, Pod kierunkiem Prof. Stana Szyfelbeina
 • Szkolenie z zakresu kardiochirurgii dziecięcej – Children’s Hospital of Philadelphia, Współuczestnictwo w pracach eksperymentalnych z zakresu protekcji mięśnia sercowego z zastosowaniem rezonansu magentycznego, Pod kierunkiem Prof. Williama I. Norwooda
 • Staż naukowy oraz szkolenie z zakresu kardiochirurgii dziecięcej i dorosłych Abteilung für Herz – und Gefässchirurgie Klinikum der Universität Kiel, RFN, Pod kierunkiem Prof. Alexandra Bernharda i Prof. D. Regensburgera
 • Pobyt naukowy w Klinice Kardiochirurgii w Utrechcie, Holandia, pod kierunkiem Prof. F. Hitchcocka
 • Pobyt naukowy w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Hospital Ramon y Cajal w Madrycie, kierowanej przez Prof. P.A.Sancheza
 • Pobyt naukowy w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej Ospedale Bambino Gezu w Rzymie, kierowanym przez Prof. R. DiDonato

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • The European Association for Cardio-thoracic Surgery – członek
 • Society of Thoracic Surgeons – członek
 • Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych – członek
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Stowarzyszenie “Klub Kardiochirurgów Polskich” – członek Komisji Etyki Klubu
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe – członek
 • Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny  – członek
 • Fundacja Schola Cordis  – założyciel i prezes
 • Członek Komisji Historii i Filozofii PAN – od 2014 r. przewodniczący komisji

INNA DZIAŁALNOŚĆ:

 • Powołany do Zespołu Ekspertów Narodowego Programu Foresight Polska 2020
 • Członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi w Zabrzu (obecnie III kadencja)
 • Członek kapituły “Gloria Medicinae”
 • Członek Kapituły Stowarzyszenia Miłosiernego Samarytanina ustanowionej przez Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
 • Członek Kapituły Fundacji im. Agaty Mróz – Olszewskiej
 • Prezydent Lions Club Kraków – Śródmieście (2000 – 2002 r.), Przewodniczący Regionu III, Okręgu 121 Polska (2003 – 2005)

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za 1987 rok, za pracę pod tytułem “Postępy w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych serca u dzieci najmłodszych”
 • Medal Fideliter et Constanter (wiernie i wytrwale), przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 2000 r.
 • Nagroda Ministra Zdrowia za podręcznik „Kardiochirurgia Dziecięca”, 2004 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2007 r.
 • Nagroda Rektora Śląskiej Akademii Medycznej I st., 2006 r.
 • Nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I st., 2007 r.
 • Nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I st., 2011 r.
 • Dyplom i nagroda Newsweeka dla kierownika Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów kardiochirurgii dziecięcej, 2006 r.
 • Wyróżnienie tytułem Lekarza Roku 2007 przez dziennikarzy “Rynku Zdrowia”
 • Wyróżnienie tytułem Krakowianina Roku 2007 w plebiscycie dla mieszkańców Krakowa organizowanym przez Gazetę Krakowską
 • Nagroda „Zacny Uczynek”, AD, 2008 r.
 • Medal „Kropla życia – podaruj innym cząstkę siebie” przyznany przez kapitułę Fundacji im. Agaty Mróz – Olszewskiej, 2009 r.
 • Laur – Krakowskie Nagrody 2009 Kultura – Nauka – Media Alianz (w dziedzinie nauki), 2010 r.
 • W 2010 r. Klinika została uznana, jaki najlepsza w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała Dyplom i Nagrodę tygodnika “Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce
 • Wyróżnienie “Miłosiernego Samarytanina” przyznawany przez Wolontariat  Św. Eliasza, 2010 r.
 • Order uśmiechu, 2011 r.
 • Odznaka “Przyjaciel Dziecka”, 2013 r.
 • Statuetka Wł. Biegańskiego, 2013 r.
 • Medal im. Jana Robla za zbiory bibliofilskie, 2013 r.
 • Pierwsza lokata dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i “Złoty Skalpel” przyznana przez redakcję “Puls Medycyny”, 2013 r.
 • Medal “Gloria Medicinae”, 2013 r.
 • Złote “Logo Polska” za promocję Polski w świecie, 2014 r.
 • Nagroda św. Kamila, 2015 r.
 • Honorowy Tytuł Miłosiernego Samarytanina, 2015 r.
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, 2015 r.
 • Tytuł Lider Ochrony Zdrowia 2015 za pomysły innowacyjne o ochronie zdrowia (I miejsce)
 • Tytuł Lidera Rynku Zdrowia, 2015 r.
 • Nagroda im. Prof. Z. Religi za najlepszą pracę naukową dotyczącą zespołu niedorozwoju lewego serca (zespołowo)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2015 r.
 • Medal Honorowego Małopolanina, 2015 r.
 • Nagroda Naukowa PAU im. Mikołaja Kopernika i fundacji Rady Miasta Krakowa, 2015 r.
 • Nagroda Specjalna “Perła Medycyny”, 2015 r.
 • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Proszowice, 2015 r.
 • Tytuł Lidera Rynku Zdrowia, 2016 r.
 • Wyróżnienie “Złoty Skalpel” przyznany przez redakcję “Puls Medycyny”

DYDAKTYKA:

 • Pan Prof. dr hab. med. Janusz Skalski jest autorem 410 prac naukowych recenzowanych i rozdziałów książkowych; redaktor naukowy 12 monografii zbiorowych i podręcznika „Kardiochirurgia Dziecięca” wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia (2004), autor książki historycznej „Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku pierwszej Rzeczpospolitej” (2016), autor rozdziałów w 14 innych podręcznikach, ponadto współautor ponad 300 innych prac zjazdowych prezentowanych na krajowych i zagranicznych kongresach. Promotor 7 zakończonych przewodów doktorskich. Recenzje 17 prac doktorskich, 14 habilitacyjnych, 19 przewodów profesorskich, jednego doktoratu Honoris Causa.

NIEKTÓRE OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA:

 • Prof. dr hab. med. Janusz Skalski pierwszy w Polsce zastosował mechaniczne wspomaganie krążenia w systemie ECMO u dziecka (Katowice 1996).
 • Obecnie pracując w Krakowie (po 17 latach pracy na Śląsku), wraz z zespołem specjalizuje się w wieloetapowym leczeniu dzieci z pojedynczą komorą serca, w szczególności z zespołem niedorozwoju lewego serca, jako pierwszy w Polsce zastosował wspomaganie krążenia u dziecka przy pomocy sztucznych komór serca (2011), wprowadził w Polsce nowatorską metodę leczenia operacyjnego w ciężkim nadciśnieniu płucnym u dzieci (sp. Pottsa, 2013), wszczepił (wspólnie z zespołem) zastawkę biologiczną u najmniejszego dziecka na świecie (2014), wraz z zespołem uratował dziecko wychłodzone do głębokiej hipotermii z temp. wewnętrzną 12,7 st – najniższą zanotowaną na świecie u pacjenta przywróconego do życia. W 2016 roku wszczepił po raz pierwszy w Polsce pompę wirową do długoterminowego wspomagania serca u dziecka.

INNE AKTYWNOŚCI:

 • W latach 1974-77 współorganizował trzy polskie wyprawy wysokogórskie (m.in. kierownik wyprawy w Andy do Peru i Boliwii w 1977).
 • Od 2009 roku organizował szereg charytatywnych koncertów na rzecz doposażenia Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie. W koncertach występowali znakomici artyści, m.in. muzycy Filharmoników Wieleńskich, orkiestra z Salzburga, znakomici soliści z Polski i różnych krajów. Łącznie odbyło się 11 koncertów. Organizowane na szeroką skalę zbiórki pieniędzy dla kliniki pozwoliły na przygotowanie i otwarcie najnowocześniejszej w Europie a dedykowanej wyłącznie dla dzieci z wadami serca – sali operacyjnej hybrydowej z wizualizacją dwupłaszczyznową. Głównym pozyskanym sponsorem była Fundacja Radia ZET. W tym roku współorganizował w Krakowie bieg – Półmaraton Marzanny dla Małych Serc, z którego dochód był także. Trzykrotnie odbyły się charytatywne „Kolędy do Nieba” organizowane przez Panią Jolantę Janus.
 • Od 2015 roku Prof. dr hab. med. Janusz Skalski współorganizuje z „Klubem Biegacza Dystans” i UM Krakowa charytatywne biegi długodystansowe, z których dochód przeznaczany jest na rzcz Kliniki Kardiochirurgii USD w Krakowie („Bieg Marzanny”, Bieg Niepodległości”, „Bieg Sylwestrowy”)
 • Łącznie dzięki wielu akcjom charytatywnym i zbiórkom funduszy udało się zdobyć na rzecz Kliniki ok. 8 ml złotych.
 • Honorowo pełni nieoficjalną funkcję lekarza artystów Piwnicy pod Baranami.

WARTO PRZECZYTAĆ I ZOBACZYĆ:

 • “Dla wierzących będzie to element cudu i  nie ma w tym nic złego” – W Polityce z dnia 23.03.2015 – zobacz
 • Fakty z dnia 5.12.2014 roku – zobacz
 • ” Człowiek który dokonuje rzeczy niemożliwych” – fragment programu Pytanie na Śniadanie z dnia 7.05.2016 – zobacz
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!