Prof. dr hab. n med. Jacek Lelakowski - Unicardia Kraków
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Elektro-Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja – 410 złotych
 • Dopłata za wizytę – 190 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta pod tel: 12 300 48 00

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii – kierownik i ordynator

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1985 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, 1988 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1992 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 1994 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie Elektrokardiologii, 2002 r.
 • Stopień naukowy: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 r.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ, asystent, 1981 – 1991 r.
 • Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ, adiunkt, 1992 – 2001 r.
 • Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ, kierownik i ordynator, od 2002 r.
 • Członek grupy opracowującej państwowy, praktyczny egzamin z EKG przy Zarządzie Głównym PTK

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kliniki Elektrokardiologii “Eurytmia” – prezes

 

DYDAKTYKA:

 • Kształci Studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego z chorób wewnętrznych, kardiologii (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz prezentuje wykłady nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia studentów całego V i VI roku Wydziału Lekarskiego
 • Opiekuje się grupą studentów w Kole Naukowym Kliniki Elektrokardiologii. Prace studenckie, których był opiekunek zostały wyróżnione trzema pierwszymi nagrodami na Studenckiej Konferencji Naukowej w Gdańsku, Krakowie i Berlinie w 1997, 2007 i 2009 r.
 • W klinice od 5 lat, co roku, dla studentów IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego współprowadzi fakultet naukowy z zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa ( 40 h) oraz realizuje praktyczne zajęcia przy łóżku chorego z zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego ( 45 h)
 • Organizuje obowiązkowe kursy dla specjalistyczne podyplomowe lekarzy, odbywające się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego “Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca”
 • Opiekuje się studiami doktoranckimi studentów
 • Pod jego kierunkiem 10 lekarzy uzyskało specjalizację z kardiologii

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • List gratulacyjny za wkład naukowy i organizacyjny w rozwój polskiej kardiologii
 • Medal Prezydenta Miasta Krakowa, 2005 r.
 • Zasłużony “Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Minister Zdrowia, 2007 r.
 • “Srebrny Krzyż Zasługi”, Prezydent RP, 2007 r.
 • List gratulacyjny za rozwijanie nowoczesnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca ( Medal Plus Ratio Quam Vis), Rektor UJ, 2009 r.

 

PUBLIKACJE:

 • Dorobek naukowy Prof. dr hab. n med. Jacka Lelakowskigo obejmuje 201 publikacji, w tym 102 prac oryginalnych ogłoszono w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 12 rozdziałów książkowych
 • Prof. dr hab. n med. Jacek Lelakowski to współautor lub autor 165 prezentacji, prac i referatów an krajowych posiedzeniach naukowych, europejskich i światowych kongresach
 • KBN: 940, Impact Factor: 70, 191, Hirsch Index: 6
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!