Prof. dr hab. n.med. Roman Nowobilski - Unicardia Kraków
  • Rehabilitacja pulmo-kardiologiczna
  • Fizjoterapeuta
  • Specjalista Rehabilitacji Ruchowej

CENNIK :

  • Konsultacja : 310 zł

TERMINY KONSULTACJI:

prof. przyjmuje w każdą środę ul. Kluczborska 17/6

W celu umówienia terminu próby wysiłkowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta.

Życiorys naukowy i zawodowy: CV Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii. Tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu [2017].

Miejsce pracy: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (od 1994 roku), najpierw jako Kierownik Pracowni Rehabilitacji w II Katedrze Chorób Wewnętrznych, potem kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum. W poprzedniej kadencji Prodziekan ds. studenckich na WNoZ UJ CM.

Narodowy konsultant przy European Respiratory Society (ERS) w programie: Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists [HERMES].

Członek: European Respiratory Society, Polskie Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwa: Rehabilitacji i Fizjoterapii.

Główne zainteresowania zawodowe i kierunki badawcze: Patofizjologiczne uwarunkowania chorób układu oddechowego i chorób naczyń. Rehabilitacja pulmonologiczna. Skoliozy. Badania jakości życia.. Wrażenia fantomowe u chorych po amputacjach.

Chromanie przestankowe: modele treningowe. Koordynator naukowy badań realizowanych w Artificial Limb Centre (CRA – Centre de Reeducation et d’Appareillage), Institut Robert Merle d’Aubigne, Valenton, France. Title: „Phantom phenomena and body scheme after limb amputation”. Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Rehabilitacji Pocovidowej – Urząd Marszałkowski w Krakowie. Recenzent w czasopismach międzynarodowych (m.in. Journal of Asthma) i krajowych (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej). Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report. Promotor 6 obronionych prac doktorskich.”

Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!