Prof. dr hab. n med. Tadeusz Przewłocki - Unicardia Kraków

Prof. dr hab. n med. Tadeusz Przewłocki

 • Specjalista Kardiolog Inwazyjny – Pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce
 • Angiokardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych II st.

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna pierwsza – 390 złotych
 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna kolejna – 290 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu umówienia terminu konsultacji  prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Klinika Chorób Serca i Naczyń – profesor zwyczajny
 • Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Jana Pawła II w Krakowie.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrzenych II st.
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog
 • Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych
 • Tytuł naukowy: profesor zwyczajny nauk medycznych

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – pełnomocnik dyrektora
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Specjalistyczneg Zintegrowane Centrum Medycyny Ratunkowej w Szpitalu – kierownik i koordynator

 

DYDAKTYKA:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski – promotor i opiekun 4 prac doktorskich.
 • Pan Profesor wielokrotnie wykonywał pokazowe zabiegi na kursach, szkoleniach, sympozjach, kongresach międzynarodowych i krajowych, a także był zapraszany jako ekspert i wykładowca na kongresy i zjazdy krajowe i międzynarodowe.
 • Brał udział w szkoleniach kardiologów inwazyjnych z Polski, Ukrainy i Białorusi.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych – założyciel
 • Zrzeszenie Kardiologów Inwazyjnych
 • Fundacja „Dla Serca w Krakowie“ – założyciel

 

OTRZYMANIE WYRÓŻNIENIA  I NAGRODY:

 • Laureat kilku nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaczenie Honoris Gratia nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa
 • Liczne wyróżnienia Towarzystw Kardiologicznych

 

PUBLIKCJA:

 • Pan Prof. dr hab. n med. Tadeusz Przewłocki jest autorem 234 publikacji naukowych, liczba cytowań – 1065, współczynnik Hirscha – 14. Ponadto Pan Profesor jest współautorem 522 doniesień na kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych, współautorem kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach i monografiach.
 • Pan Profesor prowadzi redakcję działu Kardiologii Interwencyjnej w Polskim Przeglądzie Kardiologicznym. Członek Rady Redakcyjnej w czasopismach “Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”, “Kardiodiabetologia”, “Polski Przegląd Kardiologiczny”.
 • Recenzent czasopism naukowych: ” Catheter Cardiovascular Interventions”, “International Journal of Cardiology”, “Expert Opinion on Therapeutic Patents”, “Vascular Health and Risk Management”, “Kardiologia Polska”, “Przegląd Lekarski”, “Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”.
 • Prof. dr hab. n med. Tadeusz Przewłocki brał udział w pracach Komitetów Organizacyjnych i Naukowych ponad 50 kongresów i zjazdów naukowych.
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!