fbpx Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka - Unicardia Kraków

Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka

 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna pierwsza –  350 złotych
 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna pierwsza + echo serca –  550 złotych
 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna kolejna + echo serca –  450 złotych
 • Echo serca –  350 złotych
 • Konsultacja –  300 złotych
 • USG TT szyjnych –  330 złotych
 • USG TT szyjne + kręgowe 350 złotych
 • USG TT nerkowych –  350 złotych
 • USG żył kończyn dolnych ( badanie 1 kończyny) –  250 złotych
 • USG żył kończyn dolnych (badanie 2 kończyn) –  450 złotych
 • USG TT kończyn dolnych (badanie 2 kończyn) –  450 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą oraz “Klubu 30”
 • International Society of Atherosclerosis

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Wyróżnienie im. Aurelii Baczko przyznane przez Polską Akademię Nauk za pracę doktorską

 

PUBLIKACJE:

 • Prof. dr hab. n med. Anna Kabłak-Ziembicka jest autorką lub współautorką 112 publikacji o łącznym IF – 130, wskaźnik Hirscha 12
 • Prof. dr hab. n med. Anna Kabłak-Ziembicka jest recenzentką czasopism naukowych tj. Kardiologia Polska, Polsie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, International Journal of Cardiology, Stroke, American Journal of Hypertension, Journal of Endovascular Therapy, Journal od Nurology

NOTATKA BIOGRAFICZNA:

Pani Profesor jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu prewencji sercowo-naczyniowej, diagnostyki i leczenia zmian miażdżycowych, leczenia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych, badań ultrasonograficznych serca i naczyń. Łączny wskaźnik oddziaływania tych prac (Impact Factor) wynosi ponad 200 pkt, a wskaźnik cytowań: indeks Hirscha wynosi 24 wg danych Web of Science.
Jest recenzentką czasopism naukowych tj. Kardiologia Polska, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, International Journal of Cardiology, Stroke, American Journal of Hypertension, Journal of Endovascular Therapy, Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Clinical Medicine, Biomedicines, International Journal of Molecular Science, Journal of Vascular Surgery, Annals of Medicine.
Jest członkiem rady redakcyjnej w Journal of Clinical Medicine (MDPI, Szwajcaria)
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!