Prof. UJ dr hab. n med. Barbara Małecka - Unicardia Kraków
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Elektro-Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że Pani Profesor Barbara Małecka zmarła nagle. Straciliśmy wspaniałego lekarza i wieloletniego współpracownika. Łączymy się w smutku z rodziną i najbliższymi.

ZATRUDNIENIE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Instytut Kardiologii, Oddział Kliniczny Elektrokardiografii – zastępca kierownika

 

WYKSZTAŁECENIE:

 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1981 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, 1984 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 1988 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1998 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2011 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, SRS – członek
 • POLSTIM – jednek z głownych organizatorów

 

DYDAKTYKA:

 • Wyszkolenie znacznej grupy lekarzy w zakresie praktycznej implantacji układów stymulujących / resynchronizujących / defibrylujących
 • Wykłady dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego
 • Kierowanie czterem pozytywnie zakończonymi specjalizacjami z kardiologii
 • Praca w komitetach naukowych i organizacyjnych wraz z wykładami na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich m. in. POLSTIM, FAMILYSTIM
 • Stworzenie autorskiej bazy filmów dydaktycznych z zabiegów

 

OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Nagroda za pracę ogłoszoną na Konferencji POLSTIM, 2009 r.
 • Prof. UJ dr hab. n med. Barbara Małecka otrzymała złoty medal na długoletnią służbę CM UJ od przełożonych

 

PUBLIKACJE:

 • Prof. UJ dr hab. n med. Barbara Małecka jest autorem / współautorem ponad 80 prac indeksowanych
 • Współredakcja numreru tematyczny Folia Cardiologica Excerpta „Powikłania elektroterapii”- nagrodzonego na konferencji POLSTIM, 2009 r.
 • Współredakcja skryptu „Postawy programowania”, 2008 r..
 • “Heart” – recenzentka
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!