Badania serca - diagnostyka kardiologiczna - Unicardia Kraków
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!

Pełna diagnostyka kardiologiczna

Wysokospecjalistyczna diagnostyka kardiologiczna
Badanie EKG – elektrokardiogram jest to najprostsze i najpopularniejsze badanie w diagnostyce chorób serca.

Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym.

Wyróżniamy różne rodzaje tego badania, w zależności od koniecznej diagnostyki:

  • EKG spoczynkowe to badania pozwalające w nieinwazyjny sposób zbadać zmiany napięć elektrycznych powstających w mięśniu sercowym. Zmiany zapisane są w formie krzywej, zwanej elektrokardiogramem. Prądy czynnościowe serca mogą być rejestrowane przez elektrokardiograf w różnych standaryzowanych punktach ciała z wykorzystaniem elektrod.
  • Badanie wysiłkowe EKG (inaczej test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) służy ocenie zmian zachodzących w sercu w trakcie wysiłku fizycznego podczas marszu na bieżni elektrycznej.
    Badanie jest pomocne w zdiagnozowaniu zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego, które mogą nie występować w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG.
  • Badanie EKG metodą Holtera to modyfikacja spoczynkowego badania EKG. Czas badania metodą Holtera wynosi 24 h. Kardiolog przykleja na klatce piersiowej Pacjenta specjalne, jednorazowe elektrody. Zapis badania EKG nieustannie rejestrowany jest na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku danych w urządzeniu przypominającym walkmana. Urządzenie to zamocowane jest w specjalnej “kaburze”, z którą Pacjent nie rozstaje się przez cały czas trwania badania.
  • Echo serca – USG serca to badanie pozwalające ocenić budowę i pracę serca. W trakcie badania oceniana jest budowa i funkcje zastawek, przedsionków oraz komór serca. Kryterium oceny stanowi pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości.