Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz - Unicardia Kraków

Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz

Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz

 • Specjalista Angiolog
 • Specjalista Chirurg Ogólny
 • Specjalista Chirurg Naczyniowy

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja Specjalistyczna pierwsza – 180 złotych
 • Konsultacja Specjalistyczna kolejna – 150 złotych
 • Skleroterapia sesja I – 280 złotych
 • Skleroterapia sesja II – 320 złotych
 • Skleroterapia sesja III – 370 złotych
 • Wizyta domowa – 350 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

EDUKACJA:

 • Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski, 1974 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny I stopnia, 1978 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny II stopnia, 1982 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1983 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Naczyniowy, 2003 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Angiolog, 2004 r.

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1974 – 2004 r. – pracownik naukowy
 • Oddział Chirurgii Ogólnej w Tychach, 1974 – 1977 r. – asystent,
 • Śląska Akademia Medyczna w Zabrzu, Zakład Fizjologii – asystent
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, 1977 – 1982 r. –  starszy asystent
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach, 1982  – 2004 r. – adiunkt / kierownik oddziału
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakwie,  od 2004 r. – starszy asystent

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) – członek
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP) – członek
 • Polskie Towarzystwo Flebologiczne (PTF), Prezes – założyciel (rok założenia 1991 r.)
 • Prezes Zarządu Głównego I i II kadencji (1991 – 1994 i 1994 – 1997 r.),
 • Członek Zarządu Głównego wszystkich kadencji włącznie z obecną (2006 – 2008 r.)
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne – członek
 • Polsko-Francuskie Towarzystwo Angiologiczne (P-FTA) – członek
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (ESVS) – członek
 • Niemieckie Towarzystwo Flebologiczne (DGP) – członek korespondent
 • Francuskie Towarzystwo Flebologiczne (SFP) – członek korespondent
 • Międzynarodowa Unia Flebologiczne (IUP) – członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego (nieprzerwanie od 1994 r.)
 • Międzynarodowa Unia Angiologiczna (IUA) – członek
 • Międzynarodowe Forum Minichirurgii Żylaków (IFMVV) – członek honorowy
 • Meksykańskie Towarzystwo Flebologii Klinicznej (AMFC) – członek honorowy
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (PTChN) – członek
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego (PTPA), członek współzałożyciel (rok założenia 2006) i członek Zarządu Głównego

PUBLIKACJE:

 • Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz jest autorem lub współautorem licznych prac przedstawionych na zjazdach i/lub opublikowanych w czasopismach naukowych: 121, liczba książek (autor rozdziałów): 6 (1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2004)
 • „Przegląd Flebologiczny” (rok założenia 1993), oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – założyciel i redaktor naczelny (1993 – 2002 r. ), honorowy redaktor naczelny (od 2002 r.)
Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!