Echo serca metodą diagnozowania chorób - Unicardia Kraków

Echo serca metodą diagnozowania chorób


Echo serca (zwane także USG serca czy echokardiografią) jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu chorób tego narządu. Ma ono charakter obrazowy i odbywa się przy użyciu aparatu do ultrasonografii. Badanie to, dzięki wykorzystaniu zdolności przenikania fal dźwiękowych o ultra wysokiej częstotliwości pozwala na zbadanie budowy anatomicznej serca oraz poznanie sposobu jego pracy. Poszczególne tkanki wchodzące w skład mięśnia sercowego posiadają różną zdolność odbijania fali (czyli tworzenia echa, stąd nazwa), co umożliwia wykonanie badania i zobrazowanie jego wyników. Oprócz tego, echo serca pozwala także na wykrycie obecności płynów w worku osierdziowym serca. Dzięki zastosowaniu technologii USG możliwa jest ocena objętości, grubości i zakresu kurczliwości ścianek serca, zbadanie budowy i sposobu pracy zastawek, wielkości i działania komór, wielkości przepływów krwi itp. Badanie echa serca wykonuje się nieinwazyjnie, m.in. w diagnozie wrodzonych i nabytych wad budowy serca, niewydolności, chorób z grupy kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego i płucnego, jest także pomocne przy wykryciu choroby wieńcowej. Badanie to wchodzi w skład wysokospecjalistycznej diagnostyki kardiologicznej, a wskazaniem do jego wykonania są również: choroba niedokrwienna serca, zapalenie mięśnia sercowego, zawał, zakrzepica, zapalenie wsierdzia i inne. Wyróżniamy badanie przezklatkowe, przezprzełykowe i dopplerowskie.

Echo serca – przygotowanie i przebieg badania

Jak wspomniano powyżej, badanie to ma charakter nieinwazyjny i można powtarzać je wielokrotnie. W zasadzie nie potrzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Badanie przezklatkowe polega na ułożeniu pacjenta na lewym boku, czasem na wznak (dzieci), następnie na skórę i głowicę aparatu nakłada się żel ułatwiający przewodzenie ultradźwięków, po czym przesuwa się głowicę po badanym obszarze klatki piersiowej, w okolicy serca. W niektórych przypadkach połączone jest z podaniem dożylnym kontrastu, co poprawia zobrazowanie wyników. Kiedy kardiolog zalecił badanie przezprzełykowe, podaje się znieczulenie i do gardła wprowadza niewielką sondę, która, będąc w okolicy serca (na jego wysokości) lepiej odwzoruje jego pracę i potencjalne zmiany. W tym wypadku badanie przeprowadzane jest na czczo. Wreszcie badanie dopplerowskie polega na zbadaniu prędkości przepływu krwi w celu wykrycia zmian mogących wskazywać miażdżycę, istnienie zakrzepów, niedomykanie się zastawek. Jest przydatne w badaniu przekroju i wydolności tętnic szyjnych czy podobojczykowych. Ale badanie to wykorzystuje się z powodzeniem także w diagnostyce żylaków.

Komentarze wyłączone

Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!