Zmiany wewnątrznaczyniowe - Unicardia Kraków

Doctor puts on latex gloves on the background of the surgical lamp. A surgeon preparing for surgery


Diagnozowaniem i operacyjnym leczeniem patologicznych zmian wewnątrznaczyniowych w tętnicach, żyłach i układzie limfatycznym człowieka zajmuje się chirurgia naczyniowa. Leczenie  polega na udrożnieniu danego naczynia, poszerzeniu jego światła, usunięciu patologii w jego obrębie, a w razie konieczności – przeszczepienia naczynia lub wstawienia protez naczyniowych. Zmiany wewnątrznaczyniowe są skutkiem następujących chorób żył, tętnic i naczyń krwionośnych: miażdżyca, stopa cukrzycowa, zwężenie tętnic szyjnych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica żylna, ale także niedokrwienie kończyn dolnych, owrzodzenie tętnic kończyn dolnych, tętniaki, żylaki kończyn dolnych i odbytu. Obecny stan wiedzy i dostępne technologie zezwalają chirurgom naczyniowym na operacje wewnątrznaczyniowe żył głębokich, przeprowadzane nieinwazyjnymi metodami, które coraz częściej zastępują klasyczne metody operacyjne, także w innych typach zabiegów.

Chirurgia wewnątrznaczyniowa

Chirurgia wewnątrznaczyniowa zajmuje się m.in. zabiegami angioplastyki (przezskórne poszerzenie światła naczyń), implantacji stentów (sprężynowy rozpór żył), miejscowej fibrynolizy (rozkładanie skrzepów), tromboaspiracji (odessanie skrzepu), aterektomii (przezskórne usunięcie złogów miażdżycowych), implantacji filtrów do dużych żył, terapeutycznej embolizacji (odcinanie dopływu krwi patologicznie zmienionym miejscom), implantacji stent-graftów oraz usuwania ciał obcych z drzewa naczyniowego wykonywanymi w pełnym obszarze naczyń obwodowych i w aorcie. Obejmują więc tętnice kończyn dolnych i górnych, tętnice trzewne i zewnątrzczaszkowe, przetoki hemodializacyjne, żyły biodrowe, żyłę górną i dolną, żyły ramienno-głowowe, podobojczykowe i pachowe oraz leczenie małego układu krążenia.

Zabiegi endowaskularne (wewnątrznaczyniowe) polegają na przeprowadzeniu zabiegu wewnątrz naczyń pacjenta. Najpierw lekarze wprowadzają do danego naczynia rodzaj przegrody działającej na zasadzie zaworu zwrotnego (zapewnia przepływ tylko w jednym kierunku). Następnie przy pomocy narzędzi do diagnozy wyznaczane jest objęte chorobowymi zmianami miejsce i wdrażane jest postępowanie naprawcze. Obecnie, w większości przypadków leczenia schorzeń układu żylnego i tętniczego chirurgia wewnątrznaczyniowa staje się metodą leczenia z wyboru.

Komentarze wyłączone

Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!