Badania i diagnostyka naczyniowa - Unicardia Kraków

Pełna diagnostyka naczyniowa

Badanie, które pozwala na ocenę funkcji istotnych życiowo naczyń krwionośnych to tzw. USG DOPPLER. Ten rodzaj ultrasonografii pozwala na bardzo precyzyjne badanie przepływu krwi zarówno w tętnicach jak i żyłach. Na czym polega badanie naczyniowe tą metodą?

Diagnostyka naczyniowa za pomocą USG DOPPLER to badanie obrazowe, które pozwala na możliwie dokładną ocenę stanu ora funkcjonowania żył i tętnic. Dzięki specjalnej technologii color DOPPLER lekarz widzi na ekranie dokładną średnicę naczynia krwionośnego i jego ewentualne zwężenia lub poszerzenia. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia stanu pacjenta, ponieważ duże zwężenia np. w tętnicach szyjnych mogą prowadzić do zaburzeń ukrwienia mózgu, a nawet do udaru niedokrwiennego. Stąd niezwykle ważna jest profilaktyczna diagnostyka naczyniowa poprzez wykonywanie tego badania, nawet gdy pacjent nie ma żadnych objawów.

Na czym polega pełna diagnostyka naczyniowa?

Badania naczyniowe metodą USG DOPPLER naczyń krwionośnych to obecnie łatwo dostępne, nieinwazyjne i bezbolesne badanie dostarczające bardzo cenne informacje na temat stanu naczyń krwionośnych. Jest również stosowane do oceny układu krwionośnego kończyn dolnych i obecności zwężeń w tętnicach lub poszerzeń w żyłach, czyli tzw. żylaków. Szereg innych naczyń, które można diagnozować dzięki USG DOPPLER to m.in. naczynia nerkowe, biodrowe, aorta i wiele innych.

Tzw. ultrasonografia dopplerowska to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Badania naczyniowe tą metodą są całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Naczynia obserwuje się dzięki wykorzystaniu zmian częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Można w ten sposób ocenić m.in. kierunek i prędkość przepływu krwi.

Rejestracja
Covid-19-Sprawdź!